Kristallskålar

I det här blogginlägget skriver jag om kristallskålar. Kristallskålarnas hälsofördelar, vad de är gjorda av och betydelsen av färgade skålar.

Introduktion

Soundhealing eller ljudhealing på svenska har sitt ursprung i tanken om att hela universum vibrerar (vetenskapen kallar teorin för "sträng teorin", du kan läsa mer om det i mitt tidigare blogginlägg "Vad har citroner med vibrationer att göra?" HÄR).

Så hela universum vibrerar, det gör således du med!

Inom soundhealing säger man att sjukdom uppstår när blockeringar skapats i ditt energisystem som hindrar kroppen från att vibrera med sin friska frekvens.

Inom ljudterapi säger man alltså att när din kropp är i obalans, ändras frekvenserna i kroppen och då uppstår sjukdom. Läkning sker genom harmoniska ljudvågor som bidrar till att dina organ återigen kan vibrera i den frekvens det är meningen att de ska.

Sångskålar

När du går på ljudterapi används ofta Gongar och Singing bowls som redskap. Sångskålar kan vara gjorda i metall, kristall (kvarts) eller av glas.

Vad är en kristallskål gjord av?

En kristallskål är gjord av ren kvarts (i huvudsak 99,8 % kiselkvarts). Genom att värma kvartsen i höga temperaturer (upp till 4000 grader) tillsammans med sand görs kristallskålar. De formgjuts.

För att göra frostade skålar används en teknik där man snurrar skålen vid tillverkning. Vid tillverkning av klara kristallskålar används en teknik där man gör en rörform av kvartsen.

Sångskålar kan också tillverkas av olika sorters kvarts. Till exempel rosékvarts sångskålar.


Vad är kiselkvarts?

Kvarts är ett vanligt mineral i jordskorpan. Kvarts ingår bland annat i bergarter som granit och gnejs. Kristallin kvarts kan övergå till andra kristallina former, som kristobalit och tridymit, vid hög temperatur och högt tryck (källa Wikipedia).

Kisel liknar glas och är liksom detta starkt men mycket skört. Kisel förekommer aldrig i fri form i naturen utan som föreningar med kisel, syre och en metall i granit, gnejs, gabbro med flera bergarter eller i jordarter såsom sand och lera. Kisel förekommer även som kiseloxid i form av mineralet kvarts i flera bergarter och jordarter. Kisel har många industriella tillämpningar. Kisel är huvudkomponenten i glas, cement, keramik och de flesta halvledare (källa Wikipedia).

Färgvarianter på kvarts

Bergskristall - stora färglösa kvartskristaller


Ametist - lila-violett, kan i vissa fall vara en ädelsten beroende på färgen. Färgen uppstår av joniserad bestrålning och järnatomer. 


Citrin - gul/guldbrun variant av kvarts. Den kan förekomma naturligt men man kan också få Citrin genom att bränna/hetta upp Ametist eller Rökkvarts. Rosenkvarts - lite mjölkigare kvarts som är mer eller mindre rosa. Färgen uppstår pga av föroreningar, troligtvis av Titan. Rosenkvarts finns bland annat i Sverige.


Rökkvarts - namnet kommer från att färgen likar rök. Färgen kommer från joniserande strålning (radioaktiva mineraler i närheten) men det finns ingen radioaktivitet i rökkvartsen.


Prasiolit
- en grön kvartssten som är ovanlig i naturen. Man kan få fram denna av att bränna ametister. 


Kvarts och dess cancerframkallande förmåga

En studie (läs studien HÄR) som belyser den cancerframkallande förmågan som kvarts har gjordes på Karolinska Institutet 2010. Den togs fram i samråd med Arbetsmiljöverket för att titta på arbetsmiljön hos personer som t.ex. arbetar i gruvor och kommer i kontakt med mycket stendamm.

Man kan se i studien att det finns en ökad risk för lungcancer i och med exponering av kvarts och att risken förhöjs om man kommit i kontakt med mycket stendamm.

I studien kan man också se ett starkt samband mellan exponering av kvarts och olika autoimmuna sjukdomar så som Lupus (SLE), ledgångreumatism och skleros. Som jag tolkar studien behövs dock andra olika kemiska ämnen tillsammans med kvarts för att skapa inflammation.

En beräkning gjordes att risken för att utveckla stenlunga vid exponering av 0,008 mg/m3 kvarts är mindre än 3% för friska individer. Risken för
att utveckla stenlunga vid yrkesexponering för 0,05-0,10 mg/m 3 kristallin kvarts varierar mellan 2-90 %. Amerikanska gruvarbetare låg i riskzonen.

Det rekommenderade gränsvärdet i Europa för kristallin kvarts på arbetsplatser är under 0,05 mg/m3 (det svenska gränsvärdet för yrkesexponering ligger på 0,1 mg/m3).

En mätning på svenska gjuterier gjordes och man kunde se att i 23% av mätningarna överskred 0,05 mg/m3.

Slutsats

Min egen tolkning och slutsats av denna studie är att den lilla mängd av kvarts som utsöndras i luften vid spel på kristallskålar av kvarts inte utgör någon fara. Idag anser många alternativa hälsoutövare att rena kvartskristaller i hög grad främjar vår kropps allmänna hälsa. Som ett resultat vill många dra nytta av vad som tros vara egenskaperna hos helande kristaller.

Kristallskålarnas historia och ursprung

De flesta historiker verkar vara överens att sångskålarnas ursprung är Nepal eller norra Indien. De spreds sedan vidare därifrån till Tibet, Kina, Japan, Afghanistan, Vietnam, Egypten och Amerika (källa: HÄR).

Tibetanska sångskålar (tibetanska metallskålar) gjordes av koppar, zink, järn och spår av guld och silver.

Sångskålar i metall är mycket vanliga och modern teknik har hjälpt oss att kunna göra sångskålar även i kristall. 

Frostade och klara kristallskålar

Det finns båda frostade och klara kristallskålar. Kristallskålar i glas är oftast lättare och kan hållas i handen samtidigt som du spelar. De frostade är oftast tyngre och spelas på medan de står på golvet (beroende på underlag samt vikt på skålen behöver du ha en gummiring eller liknande under för att kristallskålen ska stå kvar).


Storlek på kristallskålar

Kristallskålar tillverkas i en mängd olika storlekar, allt från 5 tum) till 24 tum), alltså ca 12-60 cm i diameter.

Vår kropp och kvarts

Kroppens molekyler innehåller Kiseldioxid (en förening av kisel och syre). I jordskorpan förekommer kiseldioxid bland annat i form av kvarts.

Det finns de som säger att våra kroppar är gjorda av kristallina strukturer (kanske på grund av att vår kropp till viss del består av kiseldioxid). 

Ljudets påverkan

När du slår på kristall blir det en ren ton. Ljudet påverkar dina hjärnvågor (läs mer om hur ljud och vibrationer påverkar hjärnvågorna i blogginlägget: "Vad är fördelarna med ett Gongbad, när och hur ofta ska jag Gongbada?" HÄR).

När vår hjärnvågsaktiviteten förändras från att vara i vaket tillstånd (beta) till att hamna i Thetafasen (drömlikt tillstånd) och till och med så djupt som i Delta (återställande fas) förändras vårt medvetandetillstånd. Det förändrade medvetandetillståndet ger positiva hälsoeffekter och påverkar våra organ, hormoner, nervsystem och celler. 

Tonerna i kristallskålar och våra chakran
Enligt strängteorin vibrerar hela universum och alla vibrationer har olika frekvenser. Vår eterkropp har olika oktaver. Varje oktav finns i de sjungande skålarna.

Man säger att ljud kan översättas till färger. Genom auran kan vi se kroppens olika frekvenser genom färger. De färgerna sägs kunna återspegla vårt känslotillstånd och olika obalanser i kroppen. Kvartskristall innehåller hela ljusspektrat och sjungande skålar avger specifika färger som påverkar våra olika chakran. 

Frostade skålar har en oktav högre ton jämfört med sångskålar i klar kvarts.

Kristallskålarna är stämda i den traditionella tonskalan C,D, E, F, G, A, B. De skålarna som är större ger ett djupare, dovare ljud och har således mer påverkan på de lägre chakrana, de är mer grundande och jordande. De skålarna resonerar också mer med vår fysiska kropp. Mindre skålar har en högre tonhöjd vilket påverkar våra högre chakran i större uträckning. De högre tonerna resonerar även mer med våra andliga aspekter.

Här nedan ser du exempel på kristallskålar för de olika chakrana, Meinl chakra set (röd för rotchakrat och lila för hjässchakrat).

ChakraFärgTon
kronchakratviolettB
ögonbrynscentretindigoA
Zeal PointmagentaG#
halschakratblåG
thymusturkosF#
hjärtchakratgrönF
solarplexus chakratgulE
navelchakratorangeD
rotchakratrödC


Stämda (tuned)/ej stämda (not tuned)

Det finns "stämda" och "ej stämda" kristallskålar. Även de som inte är stämda går i vår tonskala. De som är stämda kan du se vilken frekvens (Hz) de är stämda i.

Du kan t.ex.. köpa en kristallskål i 432 Hz som är stämd i Om (jordande ton).

Kristallskålarnas läkande egenskaper

Ljud och musik har använts i tusentals år. Människan har länge trott på ljudets förmåga att läka och justera obalanser.

Sångskålarna i kristall har alla en specifik ton som resonerar med våra chakran. 


Onkolog, Dr. Mitchell Gaynor, använde sjungande skålar i sin terapi för att minimera och lindra smärta utan medicinering. Hans studier har hävdat att ljudläkande terapi hjälper till att skapa naturlig inre harmoni i kroppen (artikel i NYT HÄR).

Kristallsångskålar är kraftfulla verktyg för att lugna sinnet och återfå balans. Hjälper också till att
lindrar fysisk smärta, ger mental och känslomässig klarhet samt stimulerar immunförsvaret.

      Kategorier: : beta, chakran, delta, Hjärnvågstillstånd, kristallskål, sångskål, singing bowl, soundhealing, theta