Användarvillkor

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du väljer att handla hos oss. Vi har därför valt att erbjuda endast beprövade och säkra betalningsalternativ. Varje vara anges med pris inklusive moms.

1. INLEDNING
Internettjänsten http://www.gongbadonline.se (nedan "Hemsidan") ägs och drivs av YogaKloster AB org.nr. 559054-0166 (nedan "YK").
Tack för att du använder YogaKloster ABs produkter, tjänster, webbplatser och appar, med beteckningen ”GongbadOnline”.
Dessa Användarvillkor innehåller villkoren enligt vilken YogaKloster AB  tillhandahåller sina Tjänster till dig och beskriver hur du kan få tillgång till och använda Tjänsterna.
Dessa Användarvillkor gäller för dig som är kund (nedan “Kunden”) eller har ett konto (“nedan “Kontoinnehavaren”) hos GongbadOnline. Genom att registrera dina användaruppgifter hos oss godkänner du att du har läst och godkänt användarvillkoren, du förbinder dig då att följa användarvillkoren nedan. Alla referenser till "vi" åsyftar i dessa villkor YK. Med "du" och "dig" åsyftas Kunden eller Kontoinnehavaren.
Dessa användarvillkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Du uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för visst erbjudande. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor.
Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad och att följa vid var tid publicerade regler och kundvillkor. Du kan alltid se information rörande din prenumeration hos GongbadOnline på din profilsida i inloggat läge.
GongbadOnline skall i skälig omfattning bistå dig vid frågor eller problem angående din prenumeration eller ditt konto. GongbadOnline kan nås via kontaktformuläret på hemsidan eller via e-post info@gongbadonline.se. 

2. KONTO HOS GONGBAD ONLINE
Du skapar ett konto hos oss genom att inleda en betalande prenumeration eller genom att uppge din mailadress vid intresseanmälan av aktivitet eller event, eventbokning, enkätundersökning, studie eller genom att aktivt anmäla dig till GongbadOnlines´s nyhetsbrev.

En betalande prenumeration inleder du genom att betala en avgift via betalleverantören Stripe.

För att kunna skapa ett konto anger du adressuppgifter, namn, telefonnummer och din emailadress. Därtill väljer du ett, för dig personligt, lösenord. Detta lösenord används tillsammans med din emailadress för att logga in på tjänsten. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte sprids.

När du har en prenumeraton hos GongbadOnline, innebär det att du har inlett en prenumeration för att ta del av någon av våra gongbads prenumerationer du får då tillgång till sektioner, innehåll och funktioner som inte är tillgängliga för dem som inte är inloggade med aktiv prenumeration.

3. ANVÄNDARKRAV - KUND HOS GONGBADONLINE
3.1. Juridisk person
Om du är en individ får du endast använda Tjänsterna om du har befogenhet att ingå avtal med YK. Om du inte har befogenhet att ingå avtal, har du inte rätt att använda Tjänsterna. Om du inte är en individ, försäkrar du att du representerar en på giltigt sätt bildad organisation som existerar enligt lagarna i ditt rättsområde, att du har fullständig befogenhet och tillstånd att ingå avtal med dessa Villkor och att du vederbörligen har bemyndigat ditt ombud att binda dig till dessa Villkor. Om du som juridisk person önskar köpa flera prenumerationer eller hantera ditt medlemskap är du välkommen att kontakta oss på info@gongbadonline.se
3.2. Privatperson
Du, och följaktligen alla unika Kontoinnehavare försäkrar i egenskap av privatperson att tjänsten enbart kommer användas för enskilt bruk. Vidare måste du uppge korrekt namn, mailadress, postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Var noga med att detta görs om du flyttar.
3.3 Minderåriga
”Minderåriga” är personer under 13 år i Sverige, Norge, Finland, England, USA eller vad som är gällande för det land där du bor, tex 16 eller 18 år. Inga av Tjänsterna är avsedda att användas av Minderåriga. Om du är Minderårig får du inte använda Tjänsterna såvida föräldrar inte har lämnat sitt skriftliga samtycke till GongbadOnline. Genom att använda Tjänsterna intygar du att du inte är Minderårig.
Om du är förälder till ett barn under Åldersgränsen och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till GongbadOnline, vänligen kontakta oss på info@gongbadonline.se så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

4. AVGIFTER OCH TJÄNSTER
Du samtycker till att betala GongbadOnline´s alla avgifter för varje Tjänst du köper eller använder (inklusive eventuella överskridelseavgifter), enligt de priser och betalningsvillkor som presenteras till dig för Tjänsten i fråga. I förekommande fall kommer du att debiteras via den faktureringsmetod du väljer via dina Prenumerationsinställningar som inloggad prenumerant. Om du har valt att betala avgifterna med betal- eller kreditkort, intygar du att kreditkortsuppgifterna du tillhandahåller är korrekta och att du snarast kommer underrätta GongbadOnline vid eventuella ändringar av dessa uppgifter. Avgifter som betalas av dig är ej återbetalningsbara, utom enligt vad som anges i dessa Villkor eller om det krävs enligt lag.

4.1. Betalande prenumeration
GongbadOnline ger våra kunder möjligheten att vid kontoskapande eller som inloggad aktivt göra ett val om att löpande, i förskott, teckna en månads- eller årsprenumeration. Vid köp av årsprenumeration får kunden rabatt på månadskostnaden. Förskottsbetalningen sker för ett fast antal månader och ger då en given rabatt i kronor.

Rabattsatser och valbara antal månader kan komma att ändras av GongbadOnline. Alla angivna priser är inklusive moms. Specialerbjudanden med begränsad giltighetstid kan förekomma.

Genom att bli betalande kund hos GongbadOnline godkänner du att GongbadOnline debiterar ditt betalkort eller bankkonto kostnaden för din prenumeration månadsvis eller i enlighet med den prenumerationstyp som du själv har valt.

Då du blir månadsprenumerant debiteras ditt kort eller konto den dag du genomför kortbetalningen eller uppgraderar din prenumerationstyp. Nästa debitering sker en månad senare och därefter löpande i enlighet med dessa ramar under prenumerationens löptid. Exakt samma ramar görs gällande för övriga prenumerationsformer. För för årsprenumeration debiteras ditt kort eller bankkonto varje 12 månader.

Ångerrätt:
Två-veckors ångerrätt gäller i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten gäller inte om du har nyttjat eller förbrukat tjänsten under ångerfristen.

4.2 Avsluta betald prenumeration
Din prenumeration hos GongbadOnline förlängs automatiskt varje månad eller i enlighet med den prenumerationstyp du träffat avtal kring om uppsägning inte sker. Uppsägning kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas ska den sägas upp senast dagen innan sista dagen i pågående prenumerationsperiod. Uppsägning av prenumerationen sker av dig personligen på hemsidan, under dina inställningar som inloggad på ditt konto där du också kan se när din innevarande betalperiod slutar. Oavsett så löper prenumerationen alltid pågående prenumerationsperiod ut, och du kommer att debiteras för denna period. GongbadOnline erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod och givetvis har du tillgång till tjänsten under hela perioden.

Förtydligande:
Om du blir medlem den 10e dagen i månad 1 och väljer att avsluta din betalande månadsprenumeration den 29e dagen i månad 1 kommer du ha tillgång till din prenumeration fram till den 10e dagen i månad 2.
Varför: När du skaffade din prenumeration hos GongbadOnline debiterades du i förskott för en full månad. Därför kommer du också ha tillgång till tjänsten under motsvarande prenumerationsperiod. Detta gäller för samtliga prenumerations- och medlemstyper.
Uppsägning sker i inloggat läge, under Inställningar - Prenumeration. En bekräftelse på uppsägningen skickas via email. GongbadOnline garanterar inte mottagande av uppsägning som sker muntligen, via sociala medier, email eller brev.

4.3 Prisändring
GongbadOnline förbehåller sig rätten att ändra månadskostnad och andra avgifter samt lägga till nya månadskostnader eller avgifter gällande våra produkter och tjänster. GongbadOnline kommer skriftligen och inom skälig tid att ge dig förhandsbesked beträffande en sådan ändring av avgifterna så att du får möjlighet att säga upp ditt abonnemang innan ändringen träder i kraft.

4.4 Betalningsmedel
Du kan välja att betala med betal- och kreditkort (VISA/MASTERCARD) eller direktbetalning via din bank genom ett samarbete med Stripe. Om du vill ändra/uppgradera en prenumerationstyp/form under pågående prenumeration kan du göra det via Inställningar - Prenumeration som inloggad. När du väljer att uppgradera din prenumeration till en annan prenumerationstyp så kommer du debiteras i enlighet med ditt val. Bekräftelse kommer automatiskt tillsändas dig mailledes och betalningen kommer registreras och sparas under "Kvitton" efter att ditt aktiva val belastat det betal- eller kreditkort alternativt bankkonto som du har kopplat.  

Förskottsbetalning görs via Hemsidan. Vid betalning dras kostnaden för hela förskottsperioden direkt.

Om du väljer att avsluta din betalande prenumeration under förskottsperioden kommer beloppet för den resterande tiden, eller för eventuella kvarvarande krediter, ej att återbetalas eller ges tillgodo.

GongbadOnline förbehåller sig rätten att sluta erbjuda olika typer av prenumerationsalternativ (förskottsbetalning) inom ramen för sina medlemskap.
GongbadOnline debiterar ditt kontokort eller bankkonto löpande för respektive prenumerationstyp från första dagen fram tills prenumerationen eventuellt sägs upp. Om uppsägning ej görs förnyas din gällande prenumeration. Om rådande prenumerationsalternativ ej finns kvar eller kan göras gällande övergår prenumerationen till en, i enlighet med ordinarie prislista, prenumeration med motsvarande tidsmängd antingen månatliga, eller ”12 månaders” kontokorts- eller bankkonto- debiteringar.

4.5 Utebliven betalning och avgifter
Vid utebliven betalning av prenumerationskostnad har GongbadOnline rätt att pausa tillgången till prenumerationstjänsten. Detta gäller till dess att betalning sker på nytt.
Vid betalning via kontokort eller direktbetalning via bankkonto gör GongbadOnline tre försök under tre efterföljande dagar att dra pengar. Om betalning inte har erhållits vid 3e dragningstillfället görs ett nytt försök igen efter sju dagar. Om betalning inte har erhållits vid det 4:e dragningstillfället kommer GongbadOnline kontakta dig via mail och därefter försöka göra förnyade dragningar månadsvis den sista dagen i månaden.

4.6. Specialerbjudanden
Ett specialerbjudande om att använda GongbadOnlines tjänst till lägre pris eller med en viss rabatt under en begränsad tid, gäller en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Efter specialerbjudandets slut övergår tjänsten automatiskt i en betald prenumeration till ordinarie pris.
Specialerbjudandet gäller endast med de villkor som angivits i erbjudandet.

4.7. Skatter
I korthet så berör denna paragraf dig som är företagskund till GongbadOnline i utlandet. I övrigt så innefattar dina prenumerationsbetalningar och förehavanden med oss i egenskap av privatperson moms. Läs gärna om du vill veta i detalj hur skatter fungerar:
Om inget anges är du ansvarig för all skatt och moms förknippad med försäljningen av Tjänsterna, inklusive alla relaterade straffavgifter och ränta (sammantaget: ”Skatter”). Därför betalar du moms som en del av din prenumeration och när du köper produkter / tjänster från GongbadOnline. Du betalar GongbadOnline utan avdrag för Skatter. Detta sagt, om/när GongbadOnline är skyldigt att samla in eller betala Skatter, kommer Skatterna att faktureras till dig, såvida du inte tillhandahåller GongbadOnlines ett giltigt skattebefrielseintyg utfärdat av lämplig skattemyndighet eller annan dokumentation som tillhandahåller bevis på att ingen skatt bör debiteras. GongbadOnline debiterar inte moms om du ger oss ett momsnummer som utfärdats av en skattemyndighet i Europeiska Unionen, du köper Tjänsterna från YK AB för affärsändamål och du är bosatt i en annan EU-medlemsstat än GongbadOnline. Om du har en laglig skyldighet att innehålla Skatt från dina betalningar till GongbadOnline, måste du ge GongbadOnline ett officiellt skattekvitto eller annan lämplig dokumentation för att påvisa sådana betalningar.

5. SEKRETESS

5.1. Sekretess
När du använder Tjänsterna kan du skicka innehåll till GongbadOnline (inklusive dina personuppgifter och andras personuppgifter) eller så kan tredje parter skicka innehåll till dig via Tjänsterna (alla ovanstående kallas ditt ”Innehåll”). Vi vet att genom att ge oss ditt Innehåll litar du på att vi hanterar det på lämpligt sätt. GongbadOnline´s Integritetspolicy, tillsammans med tjänstespecifika integritetsrelaterade meddelanden (kallas tillsammans ”Integritetspolicy”), beskriver hur vi hanterar ditt Innehåll (inklusive dina personuppgifter) och vi förbinder oss att följa dessa GongbadOnlines Integritetspolicy. Du samtycker till att GongbadOnline kan använda och dela ditt Innehåll i enlighet med GongbadOnline´s Integritetspolicy och gällande dataskyddslagar.

5.2. Konfidentiell information
GongbadOnline behandlar ditt Innehåll som konfidentiell information och det används och lämnas ut endast i enlighet med dessa Villkor (inklusive GongbadOnlines Integritetspolicy). Emellertid utgör ditt Innehåll inte konfidentiell information om Innehållet ifråga: (a) är allmänt känt eller offentliggörs (utom genom GongbadOnlines överträdelse av dessa Villkor); (b) var lagligen känt för GongbadOnline innan det erhölls från dig; (c) erhålls av GongbadOnline från tredje part utan kunskap om överträdelsen av en förpliktelse gentemot dig; eller (d) har tagits fram av GongbadOnline på oberoende sätt och utan hänvisning till ditt Innehåll. GongbadOnline kan lämna ut ditt Innehåll när detta krävs enligt lag men endast efter det att GongbadOnline, om lagen tillåter det, har använt kommersiellt rimliga metoder för att underrätta dig i syfte att ge dig möjlighet att bestrida skyldigheten att lämna ut informationen.

5.3. Säkerhet
GongbadOnline lagrar och bearbetar ditt Innehåll på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarder inom branschen. GongbadOnline har implementerat lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa system, policys och rutiner för att befrämja säkerheten, integriteten och konfidentialiteten hos ditt Innehåll samt för att minska risken för obehörig åtkomst till eller användning av ditt Innehåll. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

6. DITT INNEHÅLL

6.1. Du behåller äganderätten till ditt Innehåll
Du behåller äganderätten till alla dina immateriella rättigheter i ditt Innehåll. GongbadOnline gör inget anspråk på något av ditt Innehåll. Dessa Villkor ger oss inte någon licens eller rättighet till ditt Innehåll utom de begränsade rättigheter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, samt på det sätt som beskrivs i övrigt i dessa Villkor.

6.2. Begränsad licens till ditt Innehåll
Du ger GongbadOnline en världsomfattande, royaltifri licens att använda, reproducera, distribuera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk, offentliggöra och på annat sätt exploatera ditt Innehåll, men endast för det begränsade syftet att tillhandahålla Tjänsterna till dig eller enligt vad som i övrigt tillåts av GongbadOnlines Integritetspolicy. Den här licensen för sådant begränsat syfte fortsätter även efter du har slutat använda våra Tjänster, med hänsyn till sammanlagda och avidentifierade data som härleds från ditt Innehåll samt eventuella resterande säkerhetskopior av ditt Innehåll som görs i GongbadOnlines löpande verksamhet. Den här licensen gäller även de pålitliga tredje parter vi arbetar med i den utsträckning det krävs för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig.

6.3. Copyrightanspråk (DMCA-meddelanden)
Om du anser att dina verk har använts på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten kan du meddela GongbadOnline ombud, info(at)gongbadonline.se för anspråk om intrång i upphovsrätten.

6.4. Andra IP-anspråk
GongbadOnline respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Om du misstänker att en GongbadOnline-användare gör intrång i dina immateriella rättigheter kan du rapportera det till info(at)gongbadonline.se med syfte att be vederbörande möjlighet till rättelse. Anspråk om intrång i upphovsrätten skall följa svensk lagstiftning.

7. GONGBADONLINE´S IP / RESTRIKTIONER

7.1. GONGBADONLINE´S IP
Varken dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna ger dig äganderätt till Tjänsterna eller Innehållet som du får tillgång till via Tjänsterna (förutom ditt Innehåll). Dessa Villkor ger dig inga rättigheter att använda GongbadOnlines varumärken eller andra märkeselement.

Upphovsrätten och andra rättigheter på Material som du tar del av via tjänsten så som bild, text, laddar ner, bokmärker, sparar eller streamar ifrån GongbadOnlines streamingtjänst tillhör GongbadOnlines eller GongbadOnline’s licensgivare. För att upprätthålla dessa rättigheter använder sig GongbadOnlinesav teknik som skyddar den digitala informationen och som begränsar din förmåga att se Material i enlighet med givna regler för användning från GongbadOnline eller dess licensgivare. Tänk på att:

 1. Du endast får streama och se Material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.
 2. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan, kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför Material.
 3. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, avkompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighetshanterande teknik eller mjukvara som är del av något Material eller det sätt som filerna streamas till dig.
 4. Du godkänner att GongbadOnline kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.
Du godkänner att, utöver de rättigheter som GongbadOnline eller dess licensgivare har, alla överträdelser mot dessa Kundvillkor ger GongbadOnline rätten att avsluta din tillgång till GongbadOnlines streamingtjänst med omedelbar verkan och utan varsel. Du godkänner specifikt att våra licensgivare har rätten att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa Kundvillkor gentemot dig.

7.2. Hemsidan
GongbadOnlines hemsida tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. GongbadOnline garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid.
Användning av hemsidan sker på eget ansvar och på egen risk.
GongbadOnline ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av fel eller brister på hemsidan, dess innehåll eller som annars orsakats av användandet av denna.
GongbadOnline ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.
GongbadOnlinehar som ambition, men kan inte garantera att hemsidan är fri från virus.

7.3. Förbjudet användande av hemsidan
Du får inte ladda upp, emaila, eller på annat sätt sända något material som innehåller virus eller någon annan datorkod, fil som designats för att störa, förstöra, göra skada eller begränsa funktionaliteten av någon annan mjukvara för datorer sammankopplade direkt eller indirekt med tjänsten. Du får inte störa servrar eller nätverk kopplade till hemsidan eller våra tjänster eller skada några procedurer, policys eller regler kopplade till hemsidan.
Du får inte utge dig för att vara någon annan person när du använder tjänsten, uppföra dig på ett stötande vis, eller använda tjänsten för illegalt eller skadligt syfte.

För att kunna erbjuda dig en smidig tjänst kommer GongbadOnlineatt placera en cookie (en liten textfil) på de datorer och enheter du använder för att nå hemsidan eller våra applikationer. När du återvänder till hemsidan eller våra applikationer kommer denna cookie att möjliggöra för GongbadOnline att känna igen dig som besökare, kontoinnehavare eller kund och förse dig med ett förenklat sätt att logga in och använda tjänsten. För att kunna bli kontohavare, medlem eller kund hos GongbadOnline och kunna ta del av alla funktioner krävs att du accepterar cookies på din dator.

7.4. Material på hemsidan
Allt material (inkluderat mjukvara och innehåll) på hemsidan ägs av GongbadOnline eller dess leverantörer, om inget annat uttryckligen anges. Det är GongbadOnline eller dess leverantörer som innehar upphovsrätten till allt material som är tillgängligt på hemsidan eller i våra applikationer. Materialet på hemsidan får inte användas på annat sätt än vad som anges i dessa Kund- och användarvillkor, om du inte fått skriftlig tillåtelse från GongbadOnline.
Innehåll på hemsidan och tjänsten såsom filmer och trailers som erbjuds för streaming är tredje parts egendom och/eller GongbadOnline egen egendom. Sådan licensägare och GongbadOnline har rätt att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa villkor gentemot dig och beivra upphovsrättsintrång.

GongbadOnline, GongbadOnline logotyp och alla andra produkter som GongbadOnline erbjuder är varumärken som ägs av YK AB. Du har inte rätt att använda dessa varumärken kommersiellt utan YK AB`s samtycke.

7.5. Länkar till andra hemsidor
GongbadOnline kommer att länka till andra hemsidor. GongbadOnline granskar eller stödjer inte några av dessa hemsidor eller tjänster. GongbadOnline är på inget sätt ansvarig för tillgängligheten, personuppgiftspolicys, innehåll, reklam, produkter, varor, eller annat material och resurser på eller tillgängliga från sådana hemsidor och tjänster. GongbadOnline är inte heller ansvariga för skada, förlust eller anstöt skapad av, eller i samband med, användandet av sådana hemsidor eller tjänster.

8. ANVÄNDARINNEHÅLL

GongbadOnline tillåter dig som kontoinnehavare eller kund att lägga upp kundmaterial på hemsidan. Exempelvis recensera innehåll eller skapa egen profil. Sådant material, såväl video, bilder, foton, ljud, musik eller text benämns som "Användarmaterial" i dessa Villkor. I detta inkluderas inte den användarinformation du anger när du registrerar ett konto hos GongbadOnline.

Genom att ta del av, eller lägga upp Användarinnehåll på Hemsidan godkänner du dessa Kundvillkor.
GongbadOnline granskar inte systematiskt Användarinnehåll och är inte ansvariga för innehållet i något Användarmaterial och lämnar inte heller några garantier kring Användarmaterial.

GongbadOnline förbehåller sig rätten, att efter egen bedömning, ta bort Användarinnehåll, eller att stänga av och/eller begränsa ditt tillträde till hela eller delar av Hemsidan utan varsel om du bryter mot dessa villkor.

Genom att lägga upp Användarinnehåll ger du GongbadOnline tillstånd att använda ditt material för interna affärsmässiga syften såsom att analysera trender eller för göra reklam för GongbadOnline. GongbadOnline kommer inte att sälja vidare Användarinnehåll, men du godkänner att GongbadOnline har rätt att indirekt dra nytta av ditt Användarinnehåll genom att, till exempel, internmarknadsföra sin egen tjänst eller sälja reklam som syns bredvid ditt Användarinnehåll.

GongbadOnline kan också länka Användarinnehåll eller delar av Användarinnehåll, till annat material, inkluderat material upplagt av andra kunder och kontoinnehavare, eller material skapat av GongbadOnline och/eller tredje part.

Varje gång du lägger upp Användarinnehåll hos GongbadOnline måste du tänka på att:

 1. Du äger rättigheterna till Användarinnehållet eller har upphovsmannens godkännande att lägga upp materialet.
 2. Ditt Användarinnehåll är inte olagligt, stötande, hotfullt, pornografiskt, rasistiskt, trakasserande, etniskt stötande, uppmanande till beteenden som kan uppfattas som kriminellt eller på annat sätt olämpligt.
 3. Ditt Användarinnehåll inte marknadsför någon tjänst, produkt eller företag.
 4. Ditt Användarinnehåll inte identifierar någon individ (genom namn, adress, bild eller video) under 18 års ålder, och om ditt Användarinnehåll identifierar en individ över 18 års ålder har du dennes godkännande att bli identifierad på exakt det sätt du gör i ditt Användarinnehåll.
 5. Du inte utger dig att vara någon annan.

9. KONTOHANTERING

9.1 Personuppgifter
All kundinformation såsom namn, personnummer och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos GongbadOnline enligt gällande lagar och förordningar.

GongbadOnline har rätt att kommunicera med dig via fysisk post, notifikationer, sms, andra meddelandeformer eller email för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till din kontakt med oss via olika intresseanmälningar, ditt medlemskap eller prenumerationen. GongbadOnline kommer att kommunicera med dig via email när du anmäler dig till utmaningar, program och kurser. Om du inte önskar att få erbjudanden från GongbadOnline under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen upphört kan du tacka nej till detta i erbjudanden vilka tillsänds dig via email eller genom att kontakta Kundservice. På sikt kommer du också kunna reglera detta under dina inställningar.

Hanteringen av personuppgifter beskrivs i sin helhet i GongbadOnline Personuppgiftspolicy.

Om du valt att aktivt terminera ditt medlemskap sker en s.k. “Avidentifiering”, en datakyddsåtgärs som innebär att dina personuppgifter avidentifieras i den databas de normalt används och det finns ingen nyckel tillgänglig på annat håll. Se GongbadOnline Integritetspolicy för vidare information.

9.2. Personuppgiftsansvarig
YOGAKLOSTER AB, org.nr. 559054-0166, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

9.3. Dataskyddsförordningen, GDPR
GongbadOnline behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

9.4. Behandling
Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, t.ex. namn, födelsedatum, telefonnummer, emailadress, postadress, medlems-/kund- eller abonnemangsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

9.5. GongbadOnline insamling av personuppgifter
GongbadOnline samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

 • När du som besökare registrerar dig / blir medlem på någon av våra siter;
 • När du beställer våra nyhetsbrev;
 • När du tecknar/inleder en prenumeration;
 • När du väljer att nyttja streamingtjänsten
 • När du deltar i en av GongbadOnline arrangerad undersökning, tävling, aktivitet eller marknadsföringsaktivitet
9.6. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas för att GongbadOnline och våra eventuella underleverantörer ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende, för att motverka missbruk av våra specialerbjudanden samt för kund- och medlemsadministration. GongbadOnline kommer även att använda personuppgifterna för att via telefon, e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om GongbadOnline är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

9.7. Hur länge sparar GongbadOnline personuppgifterna?
Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och GongbadOnline. Efter att kundrelationen har avslutats så sparas personuppgifterna i enlighet med bokföringskraven i gällande land, i Sverige gäller 7 år. I annat fall, 5 år enligt 9.1 ovan. Tidsperioden räknas från det datum avtalet upphörde. Dvs när du väljer att terminera ditt medlemskap. Om du inte är registrerad som medlem på Yogobe, men har godkänt dessa villkor som en effekt av att du deltar vid ett event, fyller i en intresseanmälan, bokningsförfrågan, är med i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet så sparas personuppgifterna i 5 år. 5-årsperioden räknas från det senaste datum som du interagerade med GongbadOnline.

Om du valt att aktivt terminera ditt medlemskap sker en s.k. “Avidentifiering”, en datakyddsåtgärs som innebär att dina personuppgifter avidentifieras i den databas de normalt används, men att det finns en nyckel tillgänglig på annat håll.

9.8. Skydda ditt lösenord
Om GongbadOnline har utfärdat ett konto till dig i samband med din användning av Tjänsterna är du ansvarig för att skydda ditt lösenord och andra uppgifter som används för att komma åt det kontot. Det är du, och inte GongbadOnline, som är ansvarig för all aktivitet som inträffar på ditt konto (utom aktivitet som GongbadOnline har direkt ansvar för som inte utförs i enlighet med dina anvisningar), oavsett om du inte har bemyndigat aktiviteten ifråga. Om du blir medveten om obehörig tillgång till ditt konto, ska du underrätta GongbadOnline omedelbart. Konton får inte delas och får endast användas av en person per konto.

9.9. Håll dina uppgifter aktuella
GongbadOnline skickar ibland meddelanden till emailadressen som har registrerats med ditt konto. Du måste hålla din emailadress och, i förekommande fall, dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter som är förknippade med ditt konto, aktuella. Ett konto kontrolleras av den fysiska eller juridiska person vars emailadress har registrerats med kontot.

9.10. Kom ihåg att säkerhetskopiera
Du ansvarar för att ditt Innehåll upprätthålls, skyddas och säkerhetskopieras. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer GongbadOnline inte att hållas ansvarigt för eventuell underlåtelse att lagra ditt Innehåll, eller för Innehåll som skadas eller förloras.

9.11. Inaktivt konto
GongbadOnline kan säga upp ditt konto och ta bort eventuellt innehåll som finns i kontot om det inte förekommer någon kontoaktivitet (t.ex. inloggning eller betalning) på över 12 månader. Vi kommer emellertid att varna dig via email innan vi säger upp ditt konto, så att du får en möjlighet att logga in på ditt konto så att det förblir aktivt.

9.12. Customer Success
GongbadOnline kan tilldela dig en customer success manager (”CSM”). CSM kan granska din användning av Tjänsterna och ditt Innehåll för att hjälpa dig använda Tjänsterna på ett mer effektivt sätt, inklusive genom att tillhandahålla rapportering och insikter om användning.

10. GODTAGBARA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

10.1. Regelefterlevnad
Du intygar att du kommer att följa alla lagar och bestämmelser som gäller din användning av Tjänsterna.

10.2. Ditt ansvar
Du är ansvarig för ditt uppförande, ditt Innehåll och dina kommunikationer med andra personer medan du använder Tjänsterna. Du måste uppfylla följande krav när du använder Tjänsterna:
(a) Du får inte köpa, använda eller komma åt Tjänsterna med syftet att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst eller för något annat konkurrensändamål.
(b) Du får inte använda Tjänsterna på otillbörligt sätt genom att störa deras normala funktion, eller försöka komma åt dem via någon annan metod än genom gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller.
(c) Du får inte kringgå eller försöka kringgå eventuella begränsningar som tillämpas på ditt konto av GongbadOnline (t.ex. genom att öppna ett nytt konto för att t.ex. komma åt nya gratisdagar genom prova-på dagar eller upprepat nyttjande av en kampanjkod, ett så kallat introduktionserbjudande).
(d) Om du inte har fått skriftligt tillstånd av GongbadOnline får du inte skanna eller testa sårbarheten hos något GongbadOnline-system eller -nätverk.
(e) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från GongbadOnline, får du inte använda någon handbok eller något automatiskt system eller programvara för att extrahera eller skrapa data från webbplatser eller andra gränssnitt som våra Tjänster görs tillgängliga genom.
(f) Om det inte är tillåtet enligt tillämplig lag, får du inte neka andra åtkomst till eller back-kompilera Tjänsterna, eller försöka göra det.
(g) Du får inte överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga program, eller länkar till sådan programvara, genom Tjänsterna.
(h) Du får inte använda Tjänsterna på ett missbrukande eller överdrivet sätt, vilket betyder användning som är avsevärt högre än ett genomsnittligt användningsmönster, och som påverkar Tjänsternas hastighet, svarstider, stabilitet, tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare. GongbadOnline kommer att försöka underrätta dig om missbrukande eller överdriven användning så att du får möjlighet att minska din användning till en för GongbadOnline godtagbar nivå.
(i) Du får inte använda Tjänsterna för att göra intrång i andras immateriella rättigheter eller för olaglig verksamhet.
(j) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från GongbadOnline, får du inte sälja Tjänsterna vidare eller hyra ut dem.
(k) Om din användning av Tjänsterna kräver att du följer branschspecifika bestämmelser som gäller för sådan användning, är du ensamt ansvarig för att bestämmelserna följs, om inte GongbadOnline och du har kommit överens om något annat. Du får inte använda Tjänsterna på ett sätt som skulle innebära att GongbadOnline måste följa sådana branschspecifika bestämmelser utan att först erhålla skriftligt tillstånd från GongbadOnline. Du får exempelvis inte använda Tjänsterna för att samla in, skydda eller på annat sätt hantera ”skyddade hälsouppgifter” utan att ingå ett separat affärspartneravtal med GongbadOnline som ger dig sådant tillstånd.
(l) Du får inte registrera konton med användning av ”botar” eller andra automatiserade metoder.
(m) Ditt Innehåll och din användning av Tjänsterna får inte strida mot våra allmänna villkor.

11. UPPHÄVANDE OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTER

11.1 Uppsägning av betalande Prenumeration
Du kan säga upp din betalande prenumeration på din profil under prenumerationsinställningar och där välja “Avbryt prenumeration”. Uppsägningen kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas ska den sägas upp senast kl.13:50 CET den sista dagen i pågående prenumerationsperiod. I din profil kan du se när din innevarande betalperiod slutar men oavsett så löper prenumerationen alltid prenumerationsperioden ut, du kommer att debiteras för denna period. GongbadOnline erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod.

Uppsägningen bekräftas omedelbart när betalperiod gått ut och du debiteras inte igen för det Abonnemanget såvida du inte köper ett nytt abonnemang
Uppsägning av betalande abonnemang resulterar, efter att pågående prenumerationsperiod gått ut, i att ditt konto inaktiveras, vilket innebär att du fortfarande har tillgång till din profil vid inloggat läge, men att du inte längre har tillgång till de Tjänster och det Innehåll som ingår i ett betalande medlemskap (såsom videobiblioteket, tillgång till offline mode, rabatter, förmåner etc).

11.2 Terminera konto
Du kan terminera ditt konto, oberoende om du är betalande medlem eller ej. Du kontaktar då info(at)gongbadonline.se och i det mejlet be om att få ditt konto terminerat. Ett terminerat konto går inte att återskapa och all data går förlorad för användare/medlem.

11.3 Uppsägning av konto av GongbadOnline
GongbadOnline kan säga upp ditt Abonnemang i slutet av en faktureringscykel genom att ge dig minst 30 dagars skriftligt förhandsbesked. GongbadOnline kan säga upp ditt Abonnemang av vilken anledning som helst genom att ge dig minst 90 dagars skriftligt förhandsbesked och kommer att tillhandahålla en pro rata-återbetalning för den outnyttjade portionen av tiden i faktureringscykeln. GongbadOnline kan upphäva utförandet av sina förpliktelser eller säga upp ditt Abonnemang av något av följande skäl: (a) du har gjort en väsentlig överträdelse av dessa Villkor och underlåtit att åtgärda överträdelsen inom 30 dagar efter att GongbadOnline har underrättat dig skriftligen; (b) din affärsverksamhet upphör eller du blir föremål för insolvensförfaranden och förfarandena avslås inte inom 90 dagar; eller (c) du underlåter att betala avgifterna i 30 dagar efter förfallodatum. Dessutom kan GongbadOnline begränsa, upphäva eller säga upp Tjänsterna: (i) om du underlåter att följa bestämmelserna i dessa Villkor, (ii) om du använder Tjänsterna på ett sätt som orsakar rättsligt ansvar för oss eller som stör andras användning av Tjänsterna; eller (iii) om vi håller på att utreda misstänkt felaktigt uppförande från din sida. Om vi begränsar, upphäver eller säger upp Tjänsterna, försöker vi meddela dig i förväg och ge dig en möjlighet att på egen hand manuellt kopiera ditt Innehåll från den Tjänsten. Emellertid kan det uppstå tidskänsliga situationer då GongbadOnline kan bestämma att vi behöver vidta omedelbar åtgärd utan att meddela dig. GongbadOnline kommer att använda kommersiellt rimliga metoder för att begränsa omfattningen och längden på eventuella begränsningar och uppsägningar under detta Avsnitt på enligt vad som behövs för att åtgärda problemet som föranledde åtgärden ifråga. GongbadOnline har ingen skyldighet att bevara ditt Innehåll efter uppsägningen av den tillämpliga Tjänsten.

11.4 Ytterligare åtgärder
Om GongbadOnline upphör att tillhandahålla Tjänsterna till dig på grund av att du på upprepat eller flagrant sätt överträder dessa Villkor, kan GongbadOnline vidta åtgärder för att förhindra att du fortsätter använda Tjänsterna, inklusive genom att blockera din IP-adress.

12. FRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

12.1 Friskrivning
Även om det är i GongbadOnline’s intresse att ge dig en så bra upplevelse som möjligt när du använder Tjänsterna (och vi strävar givetvis mot att alltid göra våra kunder och medlemmar nöjda), finns det vissa saker vi inte utlovar. Vi försöker hålla våra online-tjänster i drift men de kan vara otillgängliga då och då av flera olika skäl. Förutom enligt vad som uttryckligen uppges i dessa villkor och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, tillhandahålls tjänsterna i befintligt skick och GongbadOnline ger inga garantier av något slag. Vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive garantier gällande säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter, eller några utfästelser beträffande tjänsternas tillgänglighet, tillförlitlighet eller korrekthet.

12.2 Undantag från visst ansvar
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer GongbadOnline, dess dotterbolag, direktörer, anställda, ombud, leverantörer och licensgivare inte att vara ansvariga för (a) några som helst indirekta skador, följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador, straffskador eller skador i avskräckande syfte, eller (b) förlust av användningsmöjlighet eller data, utebliven verksamhet, intäkter eller vinster (i vardera fallet vare sig direkt eller indirekt), som uppstår från eller i samband med Tjänsterna och dessa Villkor, och vare sig baserat på avtalsrätt, skadeståndsrätt, strikt skyldighet eller någon annan juridisk teori, även om GongbadOnline har underrättats om möjligheten till sådana skador och även om en gottgörelse misslyckas med sitt väsentliga syfte.

12.3 Begränsning av ansvar
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska den sammanlagda ansvarsskyldigheten för GongbadOnline, dess dotterbolag, direktörer, anställda, ombud, leverantörer och licensgivare som uppstår från eller i samband med Tjänsterna och dessa Villkor inte överstiga det lägre av: (a) beloppen som har betalats av dig till GongbadOnline för användning av Tjänsterna i fråga inom en period på 12 månader före händelsen som gav upphov till ansvarsskyldigheten; och (b) 200,00 EUR.

12.4 Konsumenter
Vi inser att lagarna i vissa rättsområden ger konsumenter lagliga rättigheter som inte kan åsidosättas genom avtal eller avsägas av konsumenterna ifråga. Om du är en sådan konsument, begränsas dina konsumenträttigheter inte av någonting i dessa villkor.

I fall tvist föreligger mellan GongbadOnline och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvist genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
GongbadOnline äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter, fordringar och skyldigheter enligt dessa Kund- och medlemsvillkor utan föregående samtycke av Kunden. Kunden äger inte rätt att utan GongbadOnline skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor.

12.5 Företag
Om du är en verksamhet ska du hålla GongbadOnline och dess dotterbolag, direktörer, ombud och anställda skadeslösa från allt ansvar, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och skäliga advokatarvoden) som uppstår från tredje parts anspråk beträffande eller i samband med din eller dina slutanvändares användning av Tjänsterna eller överträdelse av dessa Villkor, i den utsträckning sådana skyldigheter, skador och kostnader har orsakats av dig eller dina slutanvändare.

13. UPPHANDLANDE ENHET

13.1 Vem du ingår avtal med
Om inget annat anges med avseende på en viss Tjänst, tillhandahålls Tjänsterna av, och du ingår avtal med, YogaKloster AB.

13.2 YOGAKLOSTER AB
För alla tjänster som tillhandahålls av YogaKloster AB., gäller följande bestämmelser för alla villkor som är tillämpliga på den Tjänsten:

 • Upphandlande enhet. Hänvisningar till ”YOGAKLOSTER” och "GongbadOnline", ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” är hänvisningar till YogaKloster AB bokföringsadress och besöksadress: Gingri Nordtorp 1, 51395 Fristad
 • Tillämplig lag. De villkoren lyder under lagstiftningen i Stockholm, Sverige (utan hänsyn till dess bestämmelser om lagval).
 • Jurisdiktion. Förutom i de fall då det är förbjudet enligt tillämplig lag, underkastar sig respektive part den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna Stockholm, Sverige med hänsyn till innehållet i dessa villkor.

14. ANDRA VILLKOR

14.1 Överlåtelse
Du får inte överlåta dessa Villkor utan GongbadOnline föregående skriftliga samtycke, och GongbadOnline kan efter eget gottfinnande vägra att medge ett överlåtande. GongbadOnline kan överlåta dessa Villkor när som helst utan att meddela dig.

14.2 Hela avtalet
Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och GongbadOnline, och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga och muntliga överenskommelser och villkor beträffande ämnet. Eventuella villkor på en inköpsorder eller ett liknande dokument som utfärdas av dig gäller inte Tjänsterna, åsidosätter eller utgör inte någon del av dessa Villkor, och är ogiltiga.

14.3 Oberoende leverantörer
Förhållandet mellan dig och GongbadOnline är som oberoende leverantörer, och inte som juridiska samarbetspartner, anställda eller ombud för varandra.

14.4 Tolkning
Användningen av termerna ”inkluderar”, ”inklusive”, ”såsom” och liknande, anses inte begränsa vad som annars kan inkluderas.

14.5 Inga undantag
En parts underlåtelse eller försening att tillämpa någon bestämmelse enligt dessa Villkor upphäver inte deras rätt att göra detta vid ett senare tillfälle.

14.6 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Om någon del av dessa villkor anses vara ogenomförbar av en behörig domstol skall denna del bedömas vara särskiljbar från resten av villkoren, som ska förbli giltiga fullt ut.

14.7 Tredje part som förmånstagare
Det finns inga tredje parter som förmånstagare till dessa Villkor.

14.8 Fortsatt giltighet efter uppsägning
Följande avsnitt kommer att fortsätta att gälla även efter uppsägningen av dessa Villkor: 1, 2, 3.2, 10, 12, 13, 14 och 15.

15. VILLKOR FÖR VISSA KUNDER OCH LÄNDER

15.1 Språk
Dessa Villkor har tagits fram och skrivits på svenska. Om översatta versioner skiljer sig från den svenska versionen så gäller den svenska versionen, förutom där det inte är tillåtet enligt gällande lag.

15.2 Landsspecifika villkor
Om du är bosatt i ett av följande länder gäller villkoren för respektive land enligt nedan.
Europa

EU1. Ångerrätt
I vissa europeiska länder har du lagstadgad rätt att säga upp abonnemang inom en viss tidsperiod. För mer information, se de landsspecifika villkoren för ditt land och vår Policy för uppsägning av abonnemang (endast Europa).

EU2. GDPR-villkor för kunder i Europa

EU 2.1 Datum för ikraftträdande och definitioner
Dessa ytterligare villkor kommer att gälla för dig från den 25 maj 2018, när du är kund hos GongbadOnline och är verksam som ”registeransvarig” (enligt definitionen av denna term i GDPR) i din användning av tjänsterna.
Termerna ”personuppgifter”, ”registrerad person” och ”hantering” skall ha samma betydelse som dessa termer har i GDPR.

EU 2.2 Godkännande av hantering
Genom att du efterfrågar Tjänsterna och godkänner dessa Villkor och GongbadOnline’s sekretesspolicys ger du oss även godkännande att hantera personuppgifter som samlas in av dig via Tjänsten, på dina vägnar.

EU 2.3 Kundförpliktelser
Du framhåller och försäkrar härmed att du är berättigad att överföra personuppgifter till GongbadOnline så att GongbadOnline lagenligt kan behandla och överföra personuppgifterna i enlighet med dessa Villkor. Du skall försäkra att relevanta registrerade personer har informerats om, och har gett sitt tillstånd till, sådan användning, hantering och överföring enligt kraven i alla gällande dataskyddslagar och är ensam ansvarig för att de personuppgifter som hanteras av GongbadOnline vid tillhandahållandet av Tjänsterna är korrekta, har hög kvalitet och är lagenliga.

EU 2.4 GongbadOnline’s förpliktelser
I de fall då GongbadOnline hanterar personuppgifter på dina vägnar gäller att:
(a) De gör endast detta i enlighet med dokumenterade instruktioner från dig och i enlighet med gällande lagstiftning, vilket även inkluderar överföring av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation, och parterna är överens om att dessa villkor och GongbadOnline’s sekretesspolicy utgör sådana dokumenterade instruktioner;
(b) De försäkrar att all GongbadOnline-personal som är involverad i hanteringen av personuppgifter har förbundit sig att behandla uppgifterna konfidentiellt;
(c) I de fall där det gäller dig och när det är tekniskt möjligt, skall de göra information tillgänglig som gör det möjligt för dig att visa att du uppfyller dina förpliktelser enligt Artikel 28 i GDPR där sådan information hålls av GongbadOnline och inte är på annat sätt tillgänglig för dig via ditt konto och dina användarområden på GongbadOnline’s webbplatser, under förutsättning att du meddelar GongbadOnline minst 14 dagar i förväg om en sådan informationsförfrågan;
(d) De skall utan dröjsmål meddela dig om alla förfrågningar som erhålls direkt från en registrerad person avseende personuppgifter för denna registrerade person som har skickats via Tjänsterna;
(e) De skall inte bevara personuppgifter från ditt konto som du har raderat, förutom för att uppfylla gällande lagar och regler eller lagring av rutinmässiga säkerhetskopior som gjorts i beredskaps- och kontinuitetssyfte.
(f) De skall i möjligaste mån ge dig rimlig assistans (på din bekostnad) om du vill genomföra en konsekvensbedömning av uppgiftsskydd som involverar Tjänsterna.

EU 2.5 Säkerhetsåtgärder
GongbadOnline har, med hänsyn till den senaste utvecklingen, kostnaden för implementering och Tjänsternas natur, omfattning, sammanhang och syften och risknivån, implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig med tanke på risken för obehörig eller olaglig hantering, förlust av och/eller skada på dina personuppgifter på grund av olyckshändelser. GongbadOnline testar och utvärderar med regelbundna intervall effektiviteten hos dessa tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa hanteringens säkerhet.

EU 2.6 Säkerhetsincidenter
GongbadOnline kommer göra en bedömning vid en säkerhetsincident och om denna utgör en risk för kunden meddela kunden detta inom rimlig tid utan oskäligt dröjsmål. GongbadOnline kommer också i rimligaste mån samarbeta med dig i samband med eventuella utredningar i relation till en Säkerhetsincident genom att förbereda obligatorisk dokumentation, och tillhandahålla annan information som du rimligen kan begära i relation till en Säkerhetsincident, i de fall då du inte redan har tillgång till sådan information på ditt konto eller online genom uppdateringar som tillhandahålls av GongbadOnline.

EU 2.7 Revisioner
GongbadOnline ska ha en månad på sig att svara på en begäran om revision från dig. Ingen person/part som utför en revision på dina vägnar får vara, eller handla på uppdrag av, en konkurrent till GongbadOnline (”Revisor”) såvida det inte krävs enligt lag. För genomförande av mer än 1 revision under samma år så måste parterna komma överens om en skälig ersättningsnivå för GongbadOnline´s revisionskostnader. Revisionens omfattning kommer att vara enligt följande (såvida du inte ombeds att ändra detta revisionsformat av ett organ som har auktoritet över hanteringsaktiviteterna som involverar Tjänsterna):

(a) GongbadOnline samtycker, enligt lämpliga och skäliga konfidentialitetsbegränsningar, till att tillhandahålla bevis på certifieringar och efterlevnadsstandarder som de har och kan på begäran ge dig tillgång till en sammanfattning av GongbadOnline’s senaste penetreringstester, som skall inkludera korrigerande åtgärder som GongbadOnline har vidtagit som resultat av sådana penetreringstester.
(b) Omfattningen av tillhandahållna certifieringar och penetreringstester begränsas till GongbadOnline’s system, processer och dokumentation som är relevant för hantering och skydd av personuppgifter som genomförs för de Tjänster du använder, och Revisorn kommer att utföra revisioner i enlighet med lämpliga och skäliga konfidentialitetsbegränsningar som begärs av GongbadOnline
(c) Du ska utan dröjsmål meddela och ge GongbadOnline fullständig information vid misstanke om bristande överensstämmelse eller säkerhetsproblem som upptäcks under en revision.
Parterna är, såvida inte annat krävs genom order eller annan bindande förordning från ett organ med auktoritet över dig, överens om att detta avsnitt beskriver hela omfattningen av dina revisionsrättigheter gentemot GongbadOnline.

EU 2.8 Ansvar för datahantering
Parternas respektive sammantagna ansvar skall, oavsett om det gäller kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), överträdelse av lagstadgade skyldigheter eller annat för alla eventuella anspråk till följd av eller i samband med detta Avsnitt EU2, beskrivas i dessa villkor, såvida inte annat skriftligen avtalats.

Copyright @ Gongbad Online. All rights reserved

Gongbad Online - Made with love by YogaKloster ®