Bli Certifierad Gonglärare

En gedigen Gongutbildning för dig som vill
ha Gongbad som en självklar del av din verksamhet

I samarbete med YogaKloster