VÄLKOMMEN TILL

GongbadOnline bloggen

Här lägger vi kontinuerligt ut bloggavsnitt med vårt favorittema - allt som har med Gong, Gongbad och ljudvibrationer att göra.

Gongbad Online

Några vetenskapliga artiklar samt förklaring till hur gongar och liknande musikinstrument kan påverka hjärnvågorna och vårt mentala tills ...

Gongbad Online

Deltavågor: Utforskning av den Djupaste Sömnen och Mänsklig Medvetenhet. Hur Gongljud påverkar Deltavågorna i hjärnan.

Gongbad Online

Vad är binurala toner och vilka fördelar har dem?

Gongbad Online

Här kan du läsa om på vilket sätt gongarnas toner påverkar vår hjärna och vad som faktiskt händer i hjärnan när du lyssnar på ljuden.