Gongljudets påverkan på vår hjärna

Här kan du läsa om på vilket sätt gongarnas toner påverkar vår hjärna och vad som faktiskt händer i hjärnan när du lyssnar på ljuden.

STORHJÄRNAN

Storhjärnan är den största och mest utvecklade delen av människans hjärna. Storhjärnans komplexa funktion gör att vi skiljer oss från djuren. Den är delad i två halvor som kallas hemisfärer. Ljud som man hör genom höger öra påverkar vänster hemisfär och tvärtom.

VÄNSTER HEMISFÄR - tal, fakta, rumsorientering

Hos ca. 90% av alla människor så är det den vänstra hemisfären (den vänstra ändhjärnshalvan) som är den s.k. dominanta hemisfären, det vill säga att det är den hemisfär som ansvarar för vår talförmåga - "den talande hemisfären" - och styr den hand många av oss oftast är skickligast med: höger hand. Analytisk och matematisk förmåga anses vara egenskaper särskilt bundna till den vä.hemisfären. Vidare anses vä. hemisfär vara direktkopplad till medvetandet (eng. consciousness). Vänstra hemisfärens innehåller fler nervceller än det på höger sida och är "inkörsporten" till hippocampus. Hippocampus är helt avgörande för vår inlärningsförmåga när det gäller att kunna återkalla fakta (namn, händelser, ansikten etc) av olika slag (explicit eller deklarativt minne). Hippocampus möjliggör vår förmåga att orientera oss rumsligen, särskilt när det gäller att ta sig fram och tillbaka i ett tidigare okänt område, t.ex. att ta sig ut på promenad från hotellet i en stad som man besöker för första gången och sedan kunna hitta tillbaka utan större besvär. Källa: nervsystemet.se

HÖGER HEMISFÄR - rumsuppfattning, kreativitet, intuition, emotionella signaler

Höger hemisfär kallas ibland för "den tysta hemisfären" eftersom tal och språkfunktionerna ligger på andra sidan. Mycket tyder dock på att kvinnor, till skillnad från män, har viss talfunktion förlagd även till höger hemisfär. Höger hemisfär ha en bättre rumsuppfattning, större förmåga att bearbeta flera uppgifter samtidigt, vara mer "musikalisk" och "konstnärlig", ha en bättre intuitiv förmåga och vara skickligare när det gäller att förstå emotionella signaler. Höger hemisfär svarar även för språkmelodin (prosodi) med betoningar, fraseringar och emotionell laddning. Höger hemisfär förefaller vara särskilt intresserad av vad som utspelar sig i den vänstra halvan av synfältet och av ansikten!! Källa: nervsystemet.se 

LÄKNING FRÅN LJUD - ljudterapi, soundhealing

Läkning från ljud ska. ljudterapi (soundhealing) baseras på antagandet att människokroppen är en uppsättning av vibrationer som blir splittrade och förlorar sin rytm när sjukdom uppstår. För att bättre förstå ljudläkning måste vi påminna oss om att atomer, celler och allt levande materia vibrerar. De valda ljudvågorna kommer in i kroppen och återställer balanserade vågor i kroppen där dessa vågor har förändrats på grund av hälsotillstånd. Vibrationerna eller ljudet i hörbar eller ohörbar form (ultraljud, infraljud) representerar energi.

BINURALA TONER - försätter hjärnan i alfatillstånd

De mest använda ljudterapimetoderna tex. gongbad är baserade på de så kallade "binurala tonerna". Heinrich Wilhelm upptäckte redan på slutet av 1830-talet att hjärnan när den får lyssna på två toner samttidigt som skiljer sig åt i frekvenser omvandlar tonerna till en tredje, fiktiv ton som alltså egentligen inte existerar. Senare forskning har visat att när hjärnan hör den här fiktiva tonen resonerar den på en frekvens på 10 Hz vilket i sin tur påverkar alfaområdet i hjärnan. Alfavågorna ökar när hjärnan är i viloläge. På 70-talet upptäckte forskaren Suzanne Evans Morris att hjärnhalvorna i detta fall börjar samarbeta och hjärnvågor i båda halvklotet utjämnas och vibrerar med en frekvens på 10Hz. Sedan 70-talet har många studier gjorts på detta och man har upptäckt att när inlärning i alfa-tillståndet sker memorerar personen snabbare, kommunikationseffekterna förbättras och kreativiteten ökar. De binurala tonerna används för behandling av olika fysiska och mentala störningar.

VAD HAR VI LÄRT OSS?

1.
- Hjärnan har två hemisfärer den vänstra och den högra
- När du lyssnar genom vänster öra påverkas höger hemisfär och tvärtom
- Vänster hemisfär har hand om tal, fakta och rumsorientering
- Höger hemisfär har hand om rumsuppfattning, kreativitet, intuition och tolkar emotionella signaler
- Atomer, celler och allt levande materia viberar
- Ljudterapi skapar balans i kroppen genom att återställa obalans i kroppens vibration

2.
- De binurala tonerna som bland annat hjärnan upplever av gongarnas ljud skapar balans och samarbete mellan hjärnhalvorna
- De binurala tonerna hjälper en person att memorera- och kommunicera bättre
- De binurala tonerna ökar kreativiteten
- De binurala tonerna används för att behandla olika fysiska och mentala störningar.

    Kategorier: : Avslappning, Balans, Cellerna viberar, Hjärnan, Läkning genom ljudvibrationer, hemisfär, binurala toner, Alfa, hjärnvågor