Binurala toner

Vad är binurala toner och vilka fördelar har dem?

Vad är en binaural ton?
En binaural ton är en ton som bildas av hjärnan när du lyssnar på två toner med olika frekvenser samtidigt. En tredje, fiktiv ton som alltså egentligen inte existerar. Mer om binaurala toner och hur de upptäcktes kan du läsa i vårt bloginlägg: Gongljudets påverkan på vår hjärna

Om du till exempel lyssnar på en 440 Hz-ton med ditt vänstra öra och en 444 Hz-ton med ditt högra öra, skulle du höra en 4 Hz-ton. Frekvensen som skapas är alltså skillnaden i hertz (Hz) mellan frekvenserna av de två tonerna. 

Frekvensföljande effekten
Din hjärnfrekvens börjar matcha den frekvens som du lyssnar på. Detta kallas för "frequency-following effect" (frekvensföljande effekten). Dina hjärnvågor synkroniseras alltså med det ljud du lyssnar på.

De 5 typerna av hjärnvågor

Hjärnvågor mäts med EEG (elektroencefalografi), då sätter man elektroner på hårbotten som mäter elektriska signaler. Neuronerna i hjärnan använder elektriska signaler för att skapa tankar, känslor och beteenden.

Delta:
1-4 Hz. Delta är det lägsta frekvenstillståndet och det är kopplat till:

Djup sömn
Läkning och smärtlindring
Meditation
Anti-aging: kortisolreduktion/DHEA-ökning
Tillgång till det omedvetna

Theta
: 4-8 Hz. Kopplat till:

Meditation
Djup avslappning
Kreativitet

Alfa:
8-14 Hz. När du är i ett alfasinne är din hjärna fokuserad och produktiv. Alfahjärnvågor hjälper dig att:

Slappna av och fokusera
Minska stress
Behåll ett positivt tänkande
Öka din inlärningsförmåga
Skapa engagemang
Känsla av flöde

Beta:
14-30 Hz. Beta är en högre frekvens hjärnvåg och hjälper till med:

Att hålla din uppmärksamhet fokuserad
Analytiskt tänkande och problemlösning
Stimulerar energi och handling
Kognition på hög nivå

Gamma:
30-100 Hz. Med en högre frekvens än beta hjälper dessa hjärnvågor till:

Ökad kognitiv förbättring
Uppmärksamhet på detaljer, hjälper till att komma ihåg minnet
Ett annat sätt att tänka, vilket är ett tecken på kreativitet.

............

Källa: https://www.webmd.com/balance/...

Kategorier: : Alfa, beta, binurala toner, delta, frekvenser, hjärnvågor, theta