Hur påverkar Gongbad vår hörsel?

I det här blogginlägget skriver vi om hur högt gongljudet egentligen är, skillnaden mellan Hz och decibel samt vad som händer när man somnar.

I det här inlägget tänkte jag berätta om Gongljudet och hur det påverkar vår hörsel. Det blev ett längre inlägg än vad jag från början tänkt, men det är ett väldigt intressant tema som en av våra prenumeranter frågade om jag kunde skriva något om. Det ville jag så klart absolut göra. Så här kommer tema Gongbad och Hörsel.

GONGARNAS LJUD
Gongarnas ljud kan upplevas som starka, intensiva och i vissa fall, nästan övermäktiga. En orsak till att ljudet blir mäktigt är de många övertoner som bildas när man spelar på en gong. Generellt brukar man säga att Gongarnas toner inte är skadliga för hörseln, ljudet upplevs högre än vad det egentligen är p.g.a. av de många tonerna och vibrationerna.

BETA - ALFA - Hz - dB
Gongarnas vibrationer för oss från hjärnans beta-vågor (vakenhet) till de lugnare alfa-vågorna på 7-12 Hz. I alfa-vågorna är vi djupt avslappnade. Jordens frekvens är 7-8 Hz, genom Gongbad kommer vi alltså närmare jordens egen frekvens.

När vi slappnar av och återhämtar oss blir vi mer kreativa och dagdrömmande, när vi blivit så avslappnade att vi somnar och drömmer har vi gått in i Thetafasen som ligger på 4-7 Hz. Det är många som somnar, går in i Thetafasen under ett Gongbad - det är under den djupa vilan, återhämtningen och avspänningen som kroppen läker och reparerar sig själv. Kroppen har ju ett fantastiskt naturligt, inbyggt system som är självreparerande, men vi behöver vila och återhämtning för att läka.

Frekvensen mäts i Hertz (Hz) och är ett mått på hur många tryckvågor som träffar trumhinnan under 1 sekund. Ljudstyrka mäts i decibel (dB).

RÄDSLA FÖR LJUDET - HUR HÖGT LJUD HAR EN GONG?
En vanlig rädsla de som går på Gongbad har är att att ljudet ska skada deras hörsel. En av mina Gonglärare Mehtab Benton gjorde därför en undersökning där han genom en decibelmätare tittade på hur höga decibel Gongljuden går upp till om man står precis nära. Han kom fram till att han kunde nå så högt som 105 dB men det krävde mycket ansträngning och det kunde bara göras under kort tid. Det ska tilläggas att han då har slog allt vad han kunde på Gogarna, alltså inte så som man spelar under ett Gongbad.

Om han spelade på en hög nivå som skulle hålla i ungefär 1 minut kom han upp i 102 dB men för det mesta låg ljudnivån på 80-97 dB. Men var alltså betydligt lägre när han spelade mer "normalt" och lugnt. Mehtab menar att ljud som är över 85 dB kan vara skadligt för din hörsel vid långvarig exponering.

Hörsellinjen som är en rådgivningstjänst och drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF) säger att "vi har alla olika anlag för bullerskador. De säger att en del har ”stenöron” och kan gå på konsert i 110 dB utan att få besvär efteråt.

Andra har ”glasöron” och kan få bestående hörsel skador vid 80–90 dB om de utsätts för ljudet under en längre tid." Du kan läsa mer om hur du tar hand om din hörsel och lyssnar säkrare på deras hemsida genom att klicka HÄR.

Generellt kan man alltså säga att Gongljudet låter mer än vad som visas på en decibelmätare, upplevelsen av ljudet är kraftfullare än vad det egentligen är.

Nedan ser du ett diagram som visar ljudstyrka i decibel för olika saker. Exempel på andra saker som ligger mellan 80-97 dB är gräsklippare, full skolmatsal, tåg, fullsatt restaurang, tvättmaskin etc., vilket vi ju inte heller vill lyssna på under en längre tid.

Gongbadsljuden är dynamiska och en stor del av ett gongbad ligger ljuden lägre än 80 dB, i linje med ljud för normala samtal, fågelkvitter, sus i trädkronor osv. 

VAD KAN VI KONSTATERA?
Så vad kan vi konstatera av detta? Jo att den som står närmast gongen är mest utsatt för ljudet och den vanligaste dB ett Gongbad har är under 80 dB (återigen för den som står närmast). För att få hörselskador av ljud på den nivån måste du lyssna kontinuerligt under en längre period, så där en 8 timmar i sträck. Hörsellinjen säger att vi har olika anlag för bullerskador och att det är viktigt att ta hand om sitt lyssnande och vara uppmärksam på att lyssna med "sin egen hörsel", att vi helt enkelt känner oss själva och våra öron bäst.

Tidigare har jag skrivit om hur  vi tar upp ljud inte bara genom våra öron utan även genom huden - om du missade det utskicket kan du läsa det på vårt Instagramkonto HÄR.

Själv skulle jag säga att Gongbaden hos oss inte generellt går upp till 80 dB utan att vi oftare spelar på en lägre nivå. En annan sak att ha i åtanke är att Gongljudet ibland låter lika lätt som fjärilsvinge.

Vi vet också att Gongbaden får oss att bli väldigt avslappnade och att vi kan komma i så djup avspänning att vi somnar och drömmer och att ljudet upplevs högre än vad de egentligen är på grund av Gogranas många övertoner.

VAD HAR VI LÄRT OSS?

  • Gongarnas toner kan gå upp i höga dB, men oftast inte högre än 80-97 dB men då under en kortare period och i de flesta fallen lägre eller mycket lägre än så.
  • Att det är högst ljud för Gongseplaren själv eftersom hen står närmast och att den som lyssnar behöver utsättas lång tid för gongljudet på denna höga nivå för att det ska vara skadligt för hörseln.
  • Att Gongarnas ljud framförallt är läkande att lyssna på eftersom vi kommer i så djup avslappning.
  • Givetvis är det en viktig faktor HUR den som spelar Gong spelar. Därför är det viktigt att gå på Gongbad hos välutbildade Gongspelare.

MEN GONGBAD ONLINE DÅ, NÄR LJUDET ÄR SÅ NÄRA?

Så vi vet att Gongljuden är läkande men hur är det att lyssna med
hörlurar jämförelsevis med att vara på ett Gongbad på plats och "ligga i vibrationerna"?

Att lyssna på Gongbad online är relativt nytt, den feedback jag fått  från våra prenumeranter och andra som lyssnat är enbart positivt. Många upplever att det nästan är som att vara på plats, de får i princip samma djupa avslappning och upplevelse som de brukar få när de går på fysiska
Gongbad.

Givetvis beror detta även på de hörlurar som används. Endast en person har hört av sig och sagt att han inte upplevde samma känsla med Gongbadet online som på plats men han sa också att han hade gamla hörlurar som inte hade bra ljud.

När man lyssnar med hörlurar är man på ett sätt närmare ljudet än man är när man ligger på en madrass i en Gongbadssal, men de frekvenser som skickas ut via Gongarna genom hörlurarna ligger på samma frekvens som hjärnan arbetar på vid avslappning, inlärning och kreativt skapande.

Viktigt är givetvis att reglera ljudet så det inte blir för högt, vad som är högt är högst personligt och det kan bara du själv veta.

VILKA HÖRLURAR SKA JAG VÄLJA?

På Hörsellinjen säger man bland annat att det inte finns "säkra hörlurar" - men smarta lyssningsvanor, läs mer HÄR.

Att ha så kallade "plug in" hörlurar dvs. sådana hörlurar som du sätter i öronen medför större risk för hörselskador enligt Hörsellinjen. Genom "ear-on" hörlurar (som vi rekommenderar när du lyssnar på våra Gongbad) dvs. hörlurar som du sätter på öronen minskar risken för skador.

Ett par bra "ear-on" hörlurar kan du köpa för mellan 400-600 kr, det
finns också betydligt dyrare. Mina egna ear-on hörlurar kostade mig 499 kr och dem är jag väldigt nöjd med.

Hoppas du också tyckte innehållet i det här blogginlägget var lika spännande som jag tycker :)

Skriv gärna till mig och berätta vad du vill veta mer om gällande Gongbad och ljudvibrationer, vad du vill att jag ska spela in för olika teman när jag spelar gong etc.? Det känns både roligt och viktigt att få höra vad just du tycker, så skriv gärna.  

Allt gott och väl begongen!

Frida

info@gongbadonline.se
www.gongbadonline.se

ps. följ oss gärna i våra sociala medier, Instagram HÄR och Facebook HÄR.

ps2. Vet du om att i VIP Extra Deluxe Gongbads prenumerationer får du även enskilda Gongterapi sessioner med mig på distans? Läs mer om det HÄR

Kategorier: : Hur gör jag när jag ska lyssna?, Läkning genom ljudvibrationer, Lyssnar genom huden, Hörseln, Alfa, Rädsla för ljudet, Hur högt ljud har en Gong?, Vilka hörlurar ska jag ha?