Tystnaden - ljudet från icke slaget

Under Gongbad är tystnaden ett mycket viktigt element, i tystnaden sker transformationen. Anahata Nada – ljudet från icke slaget, ljudet bortom ljudet

Ett av mina starkaste Gongbadsminnen är tystnaden mellan gongarnas toner.

Jag är i ett rum fullt med andra personer som är med på ett Gongbad i en källarlokal med vita tjocka stenväggar, vi ligger på varsin ull-madrass med en mjuk filt över oss, vi ligger tätt. Vår yogalärare spelar på en mindre gong och ljudet blir intensivt, trappas upp och blir till ett crescendo sedan mjukar ljudet och till slut det blir tyst. Helt tyst. I tystnaden upplever jag en oerhört djup avslappning, jag liksom sjunker ner, blir oerhört tung, upplever att jag inte längre kan röra kroppen (fast det är en behaglig känsla). Tystnaden är som en skön evighet av stilla brusande tyngd. Sedan, knappt hörbart, börjar vår lärare mjukt spela igen, ljudet liksom smyger sig på och sedan fortsätter Gongbadet.

LJUDET FRÅN ICKE SLAGET

Under Gongbad är tystnaden ett mycket viktigt element, i tystnaden sker transformationen. I den yogiska filosofin kallad detta även för Anahata Nada – ljudet från icke slaget, ljudet bortom ljudet. Anahata betyder "icke-slaget" och Nada betyder flöde/flow.

Nada finns i ditt inre.
Det är en musik utan strängar som spelas i kroppen.
Den genomtränger det inre och det yttre,
och leder bort dig från illusion.”
(Kabir)

Det finns en ständigt pågående relation mellan tystnaden och ljudet under ett Gongbad. Motsatsen till Anahata är Anhata (ljudet). En av mina lärare Mehtab Benton säger "... the space between the sounds, is where we also hear the true power of the gong, the Anahata".

UTRYMMET MELLAN LJUDEN

En känd klassisk pianist vid namn Arthur Schnabel menar att det är i pausen mellan noterna som den verkliga arten uppstår.

Utrymmet mellan ljuden kallas på Sanskrit för Sandhya, det betyder även utrymmet mellan tiden. Att vila i tystnaden är ett av de viktigaste aspekterna för en gongspelare, men det är inget som går att lära ut, det sker intuitivt. 


FYRA DIMENSIONER AV LJUD

I yogisk filosofi tänker man att ljud förekommer i fyra olika dimensioner (mer om detta kan du läsa i Skandinavisk yoga- och meditationsskolas blogg).

1. Det grova (vanliga, hörbara, materiella) ljudet

2. det mentala ljudet

3. det visualiserade ljudet och

4. det transcendenta ljudet

Det grova, vanliga ljudet är det vi hör varje dag, de ljuden vi har omkring oss i vår vardag. Vi kan bli medvetna om de mentala ljuden genom meditation, det är det ljudet vi hör i vårt sinne.

Om vi praktiserar meditation kontinuerligt kan vi uppleva ännu "djupare dimensioner" av ljud, det visualiserade ljudet. Ett ljud som finns i vår inre rymd, i våra drömmar, det framträder visuellt.

Vi kan också uppleva ett universellt ljud, det transcendentala ljudet. Det ljudet ligger bortom eller djupare än de andra dimensionerna av ljud. Detta ljud är ett tyst ljud, ett ljud utan rörelse eller frekvens. 

SPEGELNEURONER

När jag reflekterar över icke ljudet tänker jag även på vår förmåga att uppfatta andra människors tysta signaler och även känslor. Genom våra spegelneuroner kan vi känna empati med andra och förstå en situation. Vi kan komma in i ett rum där andra människor befinner sig och uppleva stämningen i rummet. En tyst förståelse och informationshämtande.

Tänker på att jag tror att kontinuerlig meditationspraktik leder till en förmåga att bli ännu mer medveten om inte bara sina egna utan även andra människors olika signaler.

DEN BEHAGLIGA OCH KLOKA TYSTNADEN

"Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share"

(Paul Simon)

YogaKloster har vi bland annat tystna retreater (när det inte är pandemitider) och under såna retreater kan man verkligen uppleva hur det är att kommunicera utan ljud (och då menar jag inte genom gester) och lyssna utan att höra.

TRANSFORMATIONEN I TYSTNADEN

Ofta berättar deltagare på mina gongbad för mig att de upplevde tystnaden efter det att gongarna slutat spela och de ligger och vilar, som väldigt speciell. Det är under denna tystnad som den som lyssnar integrerar gongbadet i hela systemet.

Vilandes i det stilla bruset - där sker läkningen!

Frida Helsing Ohlsson

GongbadOnline