Solfeggio frekvenser

I det här blogginlägget sammanfattas på ett enkelt sätt information om Solfeggio frekvenserna och dess läkande förmåga på oss som människor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det finns helt klart en mystik kring Solfeggio frekvenserna, mystiken lockar och skapar nyfikenhet. I det här blogginlägget sammanfattas på ett enkelt sätt information om Solfeggio frekvenserna och dess läkande förmåga på oss som människor.

Det verkar som att människor i alla tider använt ljud för att läka och transformeras. Musik, ramsor, mantra, trumspel.Historia


Solfeggio frekvenserna är en tonskala som har sitt ursprung i antiken (800 f.kr – 500 e.kr) där de sjöngs i de gregorianska sångerna under religiösa ceremonier i kyrkor. Dessa sånger sades innehålla speciella toner och frekvenser som, när de sjöngs i harmoni och på latin var läkande och transformerade att lyssna på.


Solfeggio-frekvenserna innehåller sex rena tonala (harmoniska) toner som användes för att bygga upp den antika musikskalan.


Det sägs finnas över 150 gregorianska sånger som på slutet av 500 e.kr försvann, teorier finns att det var kyrkan med påven Gregorius I (Gregorius den stora) i spetsen som låste in dessa i Vatikanens arkiv.


Under senare modern tid har en av dessa heliga sånger, som innehåller alla sex Solfeggio tonerna kommit fram, den heter "The Hymn to St. John the Baptist,". Om du söker på namnet på YouTube hittar du flera personer som på olika sätt återskapat sången bland annat denna version: https://www.youtube.com/watch?... och denna: https://www.youtube.com/watch?v=bh-K39u0pAgHistoria – en annan berättelse


Under det senaste århundradet har musiken organiserats i den sjutoniga diatoniska musikskalan. Begreppet Solmering (att tillskriva specifika stavelser till varje ton) introducerade munken Guido d'Arezzo (ca 991–ca 1050) sex kärnfrekvenser (en sjunde lades senare till), de kom att kallas Solfeggioskalan. Naturligtvis används Solmering även utanför Europa, Durr-i-Mufassal det arabiska solmiseringssystemet och Sargam den gamla Indiska versionen.Vår moderna musikskala i relation till Solfeggio


Vår moderna musikskala faller inom A 440 Hz-frekvensen, "DO, RE, MI, FA, SO, LA, TI" sångskalan, medan den ursprungliga Solfeggio-skalan består av endast sex toner: "UT, RE, MI, FA, SO, LA.".


Sextonsskalan (C, D, E, F, G, A) utvecklades till den moderna musikskalan efter att "UT" blev "DO" på 1800-talet och "TI" (B) lades till senare.


Om jag förstår det rätt, som inte kan musik och skalor så är vår moderna skala disharmonisk med Solfeggioskalan. Det går till och med så långt så vissa säger att vår moderna skala är disharmonisk för oss människor att lyssna till, att den i stället för att skapa läkning skapar disharmoni i våra sinnen och kroppar.


De sex Solfeggio-frekvenserna inkluderar:


 • UT 396 Hz – Befriande skuld och rädsla
 • RE – 417 Hz – suddar bort negativitet, släpper fri från trauma, ger förändring
 • MI – 528 Hz – reparerar DNA – ger positiv transformation. Kallas för ”mirakel frekevensen. Universell kärlek.
 • FA – 639 Hz – relationer, hjälper oss knyta ann, känna medmänsklighet, empati, får oss att "connecta", känna kärlek till andra och oss själva.
 • SOL – 741 Hz – Detoxar celler och organ – Andra säger att denna frekvens handlar om att väcka intuition
 • LA – 852 Hz – väcker intuition och höjer energin – andra säger att den återställer till andlig ordning.Dr. Joseph Puleo och ytterligare tre toner


Dr. Joseph Puleo var på 70-talet en känd naturläkare i USA, det sägs vara han som återupptäckte Solfeggioskalan.


När Dr. Joseph Puleo studerade Bibeln fick han i Första Moseboken (kapitel 7, verserna 12-83) se ett mönster av sex upprepade koder runt en serie heliga siffror, 3, 6 och 9. Koderna avslöjade en serie av sex ljudfrekvenser (Solfeggioskalan) när de dechiffrerades med den antika pytagoreiska metoden.


Joseph samarbetade bland annat med Dr Leonard G. Horowitz (medförfattare till boken "Healing Codes for the Biological Apocalypse”) och han döpte den gamla musikaliska skala till "The Perfect Circle of Sound" och sägs ha varit övertygad om att lösningen på människans alla problem ligger i musiken.


Senare har man dragit slutsatsen att det finns ytterligare tre tonala toner som har lagts till i Solfeggio skalan. De är 174 Hz, 285 Hz och 925 Hz.De nio Solfeggiofrekvenserna


 • 174 hz – släpper smärta och stress, både karmiskt, fysiskt, själsligt och andligt.
 • 285 hz – läker sår, både mentalt och fysiskt. Vävnad, organ och trauma.
 • 396 hz – eliminerar/transformerar rädsla och skuldkänslor (i den här hz blir påverkan mer emotionell än fysisk).
 • 417 hz – suddar bort negativitet, släpper fri från trauma, ger förändring.
 • 528 hz – reparerar DNA – ger positiv transformation. Kallas för ”mirakel frekevensen. Universell kärlek.
 • 639 hz – relationer, hjälper oss knyta ann, känna medmänsklighet, empati, får oss att "connecta", känna kärlek till andra och oss själva.
 • 741 hz – Detoxar celler och organ – Andra säger att denna frekvens handlar om att väcka intuition.
 • 852 hz – väcker intuition och höjer energin – andra säger att den återställer till andlig ordning.
 • 963 hz – "connectra" till ditt högre jag, att bli ett med allt, onesess.Några utvalda inspelningar att lyssna på


På YouTube kan du hitta många olika möjligheter att lyssna på Solfeggio frekvenser. Jag har valt ut två som jag tycker mycket om:Kan ljud läka?


Givetvis tvistar människor om frekvensers påverkan på oss människor, kan ljud vara läkande? Idag vet vi genom vetenskapliga studier att vissa ljud har en negativ påverkan på oss (tex. brummande fläktar på arbetsplatsen som skapar stress etc.).


Vi ser även en växande mängd bevis som verkar stödja ljudets inverkan på fysisk hälsa – såväl som emotionell och andlig hälsa . Eftersom ljudenergi har en påvisbar effekt på materia. Experiment med ljudvibrationer och resonans började genomföras för många år sedan.


Här är en bild som visar de sex Solfeggiofrekvensernas  inverkan på vattenkristaller:


Och det är bara ett av många exempel...Solfeggioskalan och chakrasystemet


 • 174 Hz - Earth star chakra (nedanför fötterna)
 • 286 Hz - Rotchakrat 
 • 396 Hz - Sacral chakrat 
 • 417 Hz - Solar plexus 
 • 528 Hz - Hjärtchakrat
 • 639 Hz - Halschakrat 
 • 741 Hz - Tredje ögat 
 • 852 Hz - Kronchakrat –
 • 963 Hz - Soul star chakrat (ovanför huvudet)  


Källor:


http://www.miraclesandinspirat...

https://alexhickman.co.uk/solf...

https://www.buddhistdoor.net/f...

https://www.academyofsoundheal...

Kategorier: : chakran, solfeggio, soundhealing