Psykisk sjukdom och gongbad

I det här blogginlägget tar vi upp funderingar kring psykisk sjukdom och gongbad

Psykisk sjukdom

På Vårdguiden delar man in psykisk sjukdom i 7 olika kategorier.

  • Självskadebeteende
  • Beroende och skadligt bruk
  • Depression
  • Psykos och vanföreställningar
  • Självmordstankar
  • Ångest
  • Ätstörningar

I det här blogginlägget tänkte jag ta upp olika funderingar som handlar om att lyssna på gong när man lider av en psykisk sjukdom.

Utgå från den enskilda individens egna upplevelse

Generellt brukar man säga att gongljudet aktiverar och balanserar hjärnan samt påverkar kroppen både emotionellt och fysiskt.

Det finns få vetenskapliga studier som tittar på gongljudets påverkan på vår fysiska och mentala hälsa. Egentligen kan vi mest generellt utgå från människors egna upplevelse av hur ljudet påverkar dem.

Gongstudie på GongbadOnline

Under juni 2021 pågår en studie på GongbadOnline där vi tittar på några få deltagares egna upplevelse av gongljudets påverkan på deras mentala och fysiska hälsa.

Redan nu kan vi se att deltagarna i studien överlag har en positiv upplevelse kring hur gongljudet påverkar dem. De upplever bland annat att smärta reduceras, djup avslappning och harmoni i sinnet.

Beroende, ångest och depressions problematik

Själv har jag pratat med en person som upplevt att kontinuerliga gongbad hjälpte honom i hans process att bli av med alkoholberoende. Även ångest- och depressionsproblematik har jag genom åren som gongspelare erfarit att många som lyssnar får mer balans i. Självskadebeteende, självmordstankar och ätstörningar har jag inte kommit i kontakt med i samband med gongbad. Har du någon en erfarenhet av det får du gärna höra av dig.

Psykolog som arbetar med gong i terapisessioner

I en an av de intervjuer jag gjort för GongbadOnlien podden berättar den jag intervjuar om en psykolog han lärt känna som arbetar mycket med gong i samband med sina terapisessioner. Du kan lyssna på det poddavsnittet HÄR. 

Kan Gongljudet orsaka psykos? 

Emellanåt får jag frågan om gongljudet kan orsaka psykos hos personen som lyssnar.

Definition av psykos enligt Vårdguiden "En psykos innebär att man upplever verkligheten förändrad eller annorlunda. Man kan få en enskild psykos, eller så kan det vara en del av en psykossjukdom som schizofreni."

Vad utlöser en psykos (enligt Vårdguiden)? "Ibland beror en psykos på att du har en så kallad psykossjukdom, men inte alltid. Till exempel kan en traumatisk händelse, en sjukdom eller användning av vissa droger utlösa psykotiska symtom."

Själv har jag aldrig hört om någon som fått en psykos under ett gongbad. Min gissning är att om någon skulle hamna i psykos under ett gongbad skulle det i sig inte ha med själva gongbadet eller gongljudet att göra. Det troliga är i ett sådant fall att personen skulle hamnar i psykosen oavsett om hen lyssnat på gong just då eller inte. Jag tror att det är andra och flera parametrar som påverkar personer till det tillståndet och inte en enskild händelse.

Slutsats

Generellt tror jag att gongljudet är bra och balanserande för människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom. Det viktigaste är den enskilda individens egna upplevelse. Skulle man känna att det blir väldigt obehagligt eller att man mår dåligt av ett gongbad är man alltid fri att bryta och gå därifrån. Är man orolig för ljudet kan man alltid testa att ha öronproppar i för att dämpa ljudnivån en aning.

Läs mer om hur Gongbad kan läka emotionellt i följande blogginlägg: https://gongbadonline.newzenle...


Kategorier: : Kan det vara farligt?, Läkning genom ljudvibrationer, psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, Rädsla för ljudet