Olika Gongar och dess påverkan på oss

I det här blogginlägget beskriver jag olika slags gongar, allt från Asien-sound gong med upphöjning i mitten till de symfoniska gongarna.

Det finns en hel del olika slags gongar, den som generellt rekommenderas för nybörjare är den symfoniska gongen. Dessa gongar har ett harmoniskt och brett ljudspektrum.

Tam Tam gongar tycker jag personligen är mer svårspelade och har inte samma harmoniska ljud som exempelvis en symfonisk gong. Ljudet på Tam Tam kan istället låta något hårdare och mer distinkt men det går att få bra ljud även i dessa gongar dock krävs det en del övning samt utprovning av rätt mala. Själv har jag både en liten och en stor Tam Tam och det var med min lilla Tam Tam som jag började hålla Gongbad, den höll jag då i handen och spelade för deltagarna. Just den Tam Tammen är ett mycket fint ljud, den är stämd för hjärtat.

De Thailändska Asien Sound Gongs – känns oftast igen på upphöjningen i mitten. Dessa gongar ger ett skarpare ljud. Det finns dock några olika varianter på Asien Gong och vissa påminner mer om Tam Tam gongarna.

Wind Gongs är kända även som Feng- eller Sun Gongs. Formen är nästa platt vilket gör att vibrationen växer sig ut hela vägen och är mycket ihållande. Ljudkaraktären är huvudsakligen i det lägre registret men genom att spela mer kraftfullt kommer övertonerna vackert fram.

Wu Xing Gongs - Meinl Wu Xing Gong tillverkas i Tyskland enligt traditionella Europeiska hantverksmetoder. Dessa gongs är stämda med ett större frekvensomfång vilket gör att de kan återge komplexa toner och vackra harmonier. Varje Gong är handtillverkad vilket borgar för att de får sin tydliga karaktär, allt ifrån ett mjukt viskande till ett djupt mullrande ljud. Namnet Wu Xing härstammar från äldre kinesiska och används för att beskriva de fem elementen av liv. De är ur dessa element Gongs är skapade och ska användas till att skapa balans för livet i universum.

Sound Creation Gong – har ett stort och brett utbud av övertoner och frekvenser. Mystisk och mörk ton. Förkroppsligar en mängd sensationer och känslor. Den känns igen på den buckliga ytan som är över hela gongen.  

Planetgongar – Den Schweiziska matematikern och musikforskaren Hans Cousto upptäckte 1978 det som kallas för den kosmiska oktaven (Cosmic Oktave). Han använde den matematiska formeln f. 2n (= multipel fördubbling av en viss frekvens) vilket transponerade naturfenomen så som planeternas bana, väder, färger etc. till hörbara frekvenser.

Med hjälp av det här systemet har man räknat ut planeternas frekvenser och stämmer sedan planetgongarna efter dessa frekvenser.

Planetgongarna sägs ha följande effekt på oss människor:

 • Solen – solarplexus, representerar jaget, den manliga energin.
 • Månen – representerar den kvinnliga energin, det föränderliga.
 • Jorden – för avslappning och för att öppna hjärtat, rotchakrat.
 • Merkurius – kommunikation.
 • Mars – manlig energi, viljekraft
 • Venus – Kreativitet, grace, fulländning, union, kärlek, känslor, glädje, harmoni,
 • Jupiter – expansion, orädd, lätthet
 • Saturnus – organisation, struktur, ordning, tålamod.
 • Neptunus – skapande, drömmar.
 • Uranus – spontanitet, flöde.
 • Pluto – hjärtat, kronchakrat.

Categories: Olika Gongar, Planetgongar, De olika planetgongarnas påverkan på oss