Kan man Gongbada förebyggande?

Är Gongbad främst för dig med mentala och/eller fysiska problem eller kan man även Gongbada förebyggande?

****************************************************************************************************************************************************************************************

Under alla år jag har spelat Gong och hållit Gongbad och Gongterapisessioner är det många som kommit på Gongbad för att de vill läka ett specifikt problem. Antingen har deltagare kommit för att de haft någon mental obalans de vill balansera eller ett fysiskt problem de vill att Gongarnas vibrationer ska hjälpa dem till rätta med.


Jag har spelat för allt från personer med svåra autoimmuna sjukdomar till deltagare med ont i nacken, men också för de som har ångest eller exempelvis vill komma över en dysfunktionell relation de haft.


Många som går på Gongbad gör det också enbart för att få en stunds vila och återhämtning. Eller helt enkelt för att de hört talas om Gongbad och är nyfikna på vad det är.


De finns också många som kommer för en andlig upplevelse, för att stilla sinnet och uppleva världen från ett djupare perspektiv. Att komma närmare sin egen sanna natur med hjälp av Gongarnas vibrationer och frekvenser.


För en tid sedan fick jag frågan om man kan Gongbada förebyggande. Alltså för att förebygga obalanser och sjukdom.


På det svarar jag JA - DU KAN GONGBADA FÖREBYGGANDE


När du går på ett Gongbad får kroppen och sinnet en djup avslappning. Hjärnvågorna förändras från vaket tillstånd Beta till djup vila/drömlikt tillstånd, Theta, eller till och med Delta vågor. Deltavågorna är återställande för kroppen.


Kroppen får en inre massage av ljudvågorna eftersom ljudvibrationerna vibrerar vattnet i din kropp. Du har till och med vatten i dina celler så vibrationerna i ditt eget kroppsvatten sker verkligen från djupet av dig.


När vi återhämtar oss, minskar stresshormoner, blodtrycker jämnar ut sig, musklerna slappnar av och kroppen får möjlighet att läka. När kroppen läker gör den det både mentalt och fysiskt.


Vi kan förebygga olika sjukdomstillstånd och stagnation av energi när vi Gongbadar eftersom vi ger kroppen möjlighet till återhämtning. I vilan sker läkande!

Categories: förebyggande, fysisk smärta, fysiska problem, mentala problem