Emotionel healing med hjälp av Gong

Gongen påverkar oss på olika nivåer såväl fysiskt som själsligt och emotionellt. I detta blogginlägg lyfts fram emotionell healing genom gong.

Vagusnerven och Gong
Att lyssna på Gong ger djup avslappning och ett klarare sinne. Gongljudet påverkar vårt körtelsystem och även Vagusnerven som bland annat går via hjärnstammen och ner till öronen. Om man lyssnar på Gongbad med hörlurar stimuleras Vagusnerven via Tragusen på örat (typ öronsnibben).

Stagnation som frigörs
Obearbetade känslor kan sitta som låsningar i kroppens energisystem och skapar en viss stagnation. När vi lyssnar på Gong hjälper vibrationerna till att cirkulera den stagnerade energin och på så vis skapa flöde i kroppen. När stagnationer lättar kan vi få en emotionell release och efteråt känna oss lugnare och mer tillfreds känslomässigt.

Schizofreni och gong

Enligt Benton (2016) har terapeuten David Akombo gjort efterforskning på hur Gamelan Gong (ett balinesiskt gonginstrument) historiskt använts för att behandla schizofreni. I den sydöstra asiatiska kulturen ses sjukdom inte bara som en fysiskt eller mental obalans utan även som en spirituell obalans.

Psykos och Gong

I Mehtab Bentons bok "Gong Therapy" går att läsa om dr. Peter Hess forskning på musik terapi (s.10). I den studien visade det sig att Gongen hade en effektiv terapeutiskt påverkan på patienter med psykos.

Harmoni i sinnet
Under juni 2021 pågick en mindre studie på GongbadOnline där vi tittar på några deltagares egna upplevelse av gongljudets påverkan på deras mentala och fysiska hälsa.

I den studien kunde vi se att deltagarna överlag hade en positiv upplevelse kring hur gongljudet påverkar dem. De upplever bland annat att smärta reduceras, djup avslappning och harmoni i sinnet.

Beroende, ångest och depressions problematik
Själv har jag pratat med en person som upplevt att kontinuerliga gongbad hjälpte honom i hans process att bli av med alkoholberoende.

Även ångest- och depressionsproblematik har jag genom åren som gongspelare erfarit att många som lyssnar får mer balans i.

Psykolog som arbetar med gong i terapisessioner
I en an av de intervjuer jag gjort för GongbadOnlien podden berättar den jag intervjuar om en psykolog han lärt känna som arbetar mycket med gong i samband med sina terapisessioner. Du kan lyssna på det poddavsnittet HÄR.

Kategorier: : Balans, Fördelarna, Hjärnan, Läkning genom ljudvibrationer, psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, vagusnerven