CME-behandling - Clearing Mind Experience

När man använder Gongen och ljus i behandling

CME-behandling (Clearing Mind Experience) är en helt ny behandlingsmetod i Sverige där man använder ljud, ljus och vibrationer för att skapa djup avslappning och ett återhämtat, klart, rofyllt sinne.

Under behandlingen vilar du och badar i vibrationerna från olika instrument vars toner och vibrationer resonerar djupt in i kroppen. Ljud- och vibrationsupplevelsen förstärks genom avancerad ljusteknik viken stimulerar tallkottkörteln (epifysen) i hjärnan. Tallkottkörteln bildar hormonet melatonin, som hjälper till att styra kroppens dygnsrytm. Tallkottkörteln reagerar på förändringar i ljus och mörker.

Vibrationerna och ljuden upplevs i hela kroppen och ljustekniken hjälper sinnet att koppla av. Du får en djupgående meditativ upplevelse utan att behöva göra något alls. Kombinationen av ljud, ljus och vibration påverkar en större del av hjärnan än om man endast hör ljud (t.ex.. går på Gongbad).

Mer om hur hjärnan och sinnet påverkas under behandlingen
När hjärnan får rytmisk sensorisk stimulering såsom pulser av ljud eller ljus genom öronen, ögonen eller andra sinnen avger den elektrisk laddning (Cortical Evoked Response - CER). När hjärnan får rytmisk stimulans reproducerar den rytmen i form av impulser.

På 1970-talet gjordes neurovetenskaplig forskning på vad som händer i hjärnan under meditation. Man kunde då se att en harmonisk aktivitet mellan båda hjärnhalvorna uppstod hos meditatören. Detta fenomen är känt som hemisfärisk synkronisering.

CME-behandling påverkar hjärnan på liknande sätt och med regelbunden, långsiktig behandling kan nya neurala förbindelser bildas mellan hemisfärerna.

Konstanta, repetitiva ljusimpulser (alltså visuell stimulering) är mer effektiv än att endast få impulser av ljud (audio) eftersom den visuella cortex är större än den auditiva cortex. Denna audiovisuella stimulering påverkar därför större delar av hjärnan än om man endast hör ljud (t.ex.. går på Gongbad).

CME-behandling är en multisensorisk ljus-, ljud- och vibrationsupplevelse för den som vill uppnå riktigt djup vila och komma i kontakt med dolda lager av sig själv.

Så här kan det se ut under en CME-behandling

Mer om ljudterapi/Gongbad
Läkning från ljud ska. ljudterapi (soundhealing) baseras på antagandet att människokroppen är en uppsättning av vibrationer som blir splittrade och förlorar sin rytm när sjukdom uppstår. För att bättre förstå ljudläkning måste vi påminna oss om att atomer, celler och allt levande materia vibrerar. De valda ljudvågorna kommer in i kroppen och återställer balanserade vågor i kroppen där dessa vågor har förändrats på grund av hälsotillstånd. Vibrationerna eller ljudet i hörbar eller ohörbar form (ultraljud, infraljud) representerar energi.

Gongljudet sägs påverka kroppen via bland annat dermatomerna (nerver) som har sitt fäste från huden till ryggraden, dessa nerver integrerar på olika sätt med resterande nervsystem och kan därför påverka både organ, cirkulation och sinne.

I grund och botten, under ett Gongbad ändras hjärnvågstillståndet från normalt vaket tillstånd (beta), till avslappnat tillstånd (alfa), drömlikt tillstånd (theta) och till och med återställande tillstånd (delta). När sinnet och kroppen slappnar av minskar hjärtfrekvensen och blodtrycket, och andningen blir djupare. Det är i detta tillstånd som djupläkning sker.

Vatten sätts i rörelse inte bara av annan rörelse utan även av ljud. Ljud vibrerar vatten. Vi människor består till stor del av vatten, ungefär 60% av en vuxen person är vatten och vi har vatten även i våra celler.

En del studier har gjorts på hur växter, djur och människor påverkas av olika ljud och en del forskare säger att det finns "bättre" och "sämre" ljud att lyssna på. Du kan säkert själv hålla med om detta. Vill du helst höra havet eller rusningstrafik? Oavsett vilket ljud du lyssnar till kommer det vibrera ditt vatten i kroppen på olika sätt. Gongarnas ljud sägs ge hälsosamma och god vibrationer. Vibrationer som vibrerar ända inifrån dina celler och ut. Det blir som en inre massage.

Forskning
År 2016 fann ett forskarlag vid Massachusetts Institute of Technology att ett flimmerljus i ögonen på möss med en hastighet av 40 flimmer per sekund (fyra gånger så snabbt som ett disco-stroboskop) utlöste specialiserade immunceller i mushjärnan som hjälper till att rensa upp amyloidplack, giftiga proteiner som leder till demens. Efter en session varade amyloidplackreduktion i synbarken i cirka 12 till 24 timmar, men forskarna fann att dagliga sessioner ledde till ännu större minskningar.

Dessutom ledde stimulering av specifika delar av hjärnan - som hippocampus, som är starkt involverad i minnet - till minskningar av plack i dessa områden. Denna process "förskjuter neuroner till ett mindre degenerativt tillstånd, förbättrar synaptisk funktion, förbättrar neuroprotektiva faktorer och minskar DNA-skador i neuroner samtidigt som det minskar inflammatorisk respons i mikroglia", förklarar forskarna.

Ett överraskande fynd som kommit ut ur forskningen är att ljud kan påverka hjärnvågor på liknande sätt och kan fungera som ett komplement till ljussessioner.

"Att spela upp ljud med 40-hertz för gnagare verkar orsaka en minskning av amyloid i hippocampus", skriver journalisten Helen Thomas i en artikel för Nature, "kanske för att hippocampus sitter närmare hörselbarken än visuell cortex.".

En annan lovande användning av pulserande ljusfrekvenser är att förbättra sömncykeln och behandla sömnlöshet.

Forskare vid Stanford University Medical Center fann att studiedeltagare som exponerades för två millisekunder långa ljusblixtar startade med 10 sekunders intervall medan de sov kunde förebygga sömnstörningar mycket bättre än de som inte gjorde det.

Ljuset troddes fungera genom att utlösa kommunikationen mellan näthinnan och det "dygnsrytmsystemet" i hjärnan, vilket förändrade den biologiska klockan.

Ett team vid universitetet i Amsterdam visade att pulserande ljussken var effektivt även för att behandla sömnlöshet, särskilt vid högre intensitet.

I början av 2021 föreslog forskare vid Rensselaer Polytechnic Institute i New York att flimrande ljus kan vara effektivt för att behandla inte bara Alzheimers sjukdom utan även mild kognitiv funktionsnedsättning.

Det är dock viktigt att notera att sådan forskning är långt ifrån omfattande, och det kommer att dröja innan medicinska påståenden kan göras angående effektiviteten av pulserande ljusapplikation.

Gå på CME-behandling

YogaKloster utanför Borås erbjuder CME-behandlingar.
Läs mer och boka tid på deras hemsida HÄR

Kategorier: : Balans, frekvenser, Gongterapi, Hjärnan