Barn och Gongbad

I det här blogginlägget tar jag upp frågan om barn kan lyssna på Gong och vad som är bra att tänka på om du ska spela gong för ett barn.

------------------

Min egen erfarenhet är att barn generellt ÄLSKAR gong, klangskålar, vindspel och andra sound healing instrument.

Jag har själv arbetat mycket på förskola och tagit med mig både gongar, kristallskålar och klangskålar för att låta barnen prova spela och lyssna när de vilar. Har även gjort mycket yoga med barn.

När jag under några somrar för många år sedan arbetade med ungdomar på ett dagskollo tog jag med mig en gong dit och de fick prova både spela på den och vila till den.

Emellanåt besöker barn vår verksamhet på YogaKloster tillsammans med sina föräldrar och emellanåt har vi även haft barnkalas hos oss. Barnen brukar ofta bli nyfikna på instrumenten och vill gärna testa. Många, många gånger har jag spelat för dem när de vilat i vår yogasal.

Har aldrig träffat ett barn som inte uppskattat ljuden från instrumenten. 

ANPASSA

Barn och tonåringar behöver få känna att de "klarar av att genomföra", att de inte "misslyckas". Därför är det så viktigt att anpassa tiden för spelandet efter barnens förmåga. När barn är mindre kanske det räcker med 3 minuters spelande, när barn är lite äldre kan vilan förlängas. När man spelar för barn är det viktigt att man är inkännande och lyhörd. Låt barnen "lyckas" att ligga stilla genom att begränsa tiden i stället för att spela längre än vad barnen mäktar med. När barnen får känna att de lyckas då kan de också ta till sig upplevelsen och vila till ljuden.

TVINGA ALDRIG

Ett barn eller en tonåring ska aldrig bli tvungen att vara kvar i ett rum där det spelas gong, personen ska alltid kunna gå ut ur rummet om den vill. Ett barn ska heller aldrig tvingas ligga stilla, desto mer du säger åt ett barn att den ska vara stilla desto mer kryper det i barnet. För de små barnen kan man istället berätta en avslappningsberättelse som gör att det är lättare för dem att varva ner och för en tonåring kan man göra guidade kroppsscanningar som gör att de slappnar av. 

FRIHET I RUMMET OCH I KROPPEN

Även om man har en struktur, alltså att barnen inte får göra vad som helst i rummet ni befinner er i (t.ex. springa omkring eller slå på något eller störa de andra) så måste barnen få känna frihet i rummet och frihet i sin egen kropp. Det är okej om ett barn sätter sig upp, frågar något eller rullar lite omkring (så länge personen inte stör de andra). Man kan med fördel lägga madrasserna barnen vilar på med lite mer mellanrum än om det är vuxna som vilar, då stör de inte varandra lika lätt och har mer utrymme att röra sig på sin madrass om de känner rastlöshet.

AKTIVA OCH NYFIKNA BARN

Vissa barn är mer aktiva och nyfikna än andra. Ett barn kanske ställer många frågor och ett annat barn har svårt att "sitta stilla". Tillåt barnen att fråga och prova, barn är av naturen nyfikna, det hör till. Man kan ha en frågestund och prova på innan en vila och/eller efter en vila. Ett barn kanske till och med vill vara med och spela för de andra. Våga bjuda in och tänka utanför din box. Att ett barn får ett uppdrag som den ansvarar för brukar fungera väl på rastlösa barn. Försök vara inlyssnande och inte "stänga av" och "tystna ner" frågorna du får, frågorna är ett sätt att för dig att förstå situationen och vad du kan göra med just den personen individuella energi. Var öppen för hur ett ljudbad kan bli just med de individerna som kommer.

FÖRÄLDRAR I RUMMET

I vissa fall kommer barnet tillsammans med en vuxen och det är dom två som ska lyssna på en ljudresa tillsammans. Vid sådana tillfällen är det givet att föräldern är kvar i rummet, det är ju deras förälder-barn tid.

Men i vissa sammanhang, t.ex. vid kalas så vill föräldrarna vara med i rummet. Min erfarenhet är att det är bättre att föräldrarna väntar ute och att ljudresan blir en stund endast för barnen. Föräldrar har ofta en tendens att vilja justera och säga åt sitt barn, "ligg stilla", "skärp dig nu", "var tyst" osv. De gör det med bästa välvilja givetvis, de vill inte att just deras barn ska verka störande eller "förstöra" sammanhanget. De vill visa att de har bra "pli" på sitt barn, att barnet är uppfostrat väl.

Barn blir i regel stressade av det här och har svårt att slappna av. De känner att de inte "klarar av uppgiften", att "vara stilla" eller "helt tysta". De misslyckas och får ingen direkt vila, de bli mer uppmärksammade på vad föräldern vill och hur de ska göra eller inte göra för att vara till lags. Så låt föräldrarna vänta utanför. 

TÄNK INTE ATT VILAN ÄR MÅLET

Om du som spelar börjar känna stress för att ett barn inte "koncentrera sig" eller "ligger stilla" kommer det troligtvis eskalera. Du kanske tänker att "vilan är målet" och att du inte lyckas eller inte når fram om ett barn inte vilar (på det sättet som du tänker att vila är). Barnet känner av att du påverkas och börjar testa gränser. Om du från början har en tydlig struktur och berättar spelreglerna för vad som gäller i rummet, utan pekpinnar eller hot kommer det gå mycket bättre. Det bästa är om du kan berätta lugnt och stabilt, på barnets nivå. Var även här tydlig så barnet slipper misslyckas.

VAD ÄR DET ATT VILA?

Om du ska ha gongvilor, ljudresor mm för barn eller tonåringar behöver du expandera din idé om vad vila är. Vila kan se ut på många olika sätt, vila är på ett sätt individuellt.

Många tänker att vila måste vara att ligga stilla, kanske till och med somna. Men för ett barn som är på högvarv när hen kommer kan det vara för mycket begärt att det barnet ska komma ner så mycket i varv så den ligger stilla och blundar.

Vi vet aldrig vilken bakgrund som en person vi möter för första gången har (och ibland vet vi det knappt även om vi mött personen många gånger). Vi vet inte vad som hänt den här personen just idag. Kanske var det stressigt för barnet hemma på morgonen eller så är barnet orolig för något som ska hända när hen kommer hem. Vi har oftast ingen aning.

Så om du märker att ett barn eller tonåring är lite mer "aktiv" än de andra barnen när hen kommer så kanske du ska vara nöjd med att just det barnet rullade och vred sig på sin madrass under hela vilan. Det kanske var så mycket som just den personen kunde slappna av just idag.

Dock har jag varit med om många gånger att de mest aktiva barnen somnar under badet och uppskattar den djupa vilan de hamnar i mycket.

Ha alltså inte för stora krav eller idéer på hur vila ska "se ut" rent fysiskt. Vila kan vara på ett sätt för en person och på ett annat sätt för en annan person. 

GONGBAD FÖR VUXNA - SKA BARN VARA MED? 

Rätt så ofta har jag fått frågan från vuxna om de kan ta med sitt barn på Gongbad. Alltså Gongbad som är för vuxna (standard 60 min). I såna situationer brukar jag alltid fråga om barnets ålder och om det är något som barnet själv önskat.

Vid vissa tillfällen har det varit äldre eller mellangamla tonåringar som enligt min och förälderns mening själv kunnat avgöra om de vill vara med eller inte. Då är det givetvis okej. MEN - det är fortfarande MYCKET VIKTIGT - att, även om ett barn själv önskat vara med, så måste personen veta om att den är fri i rummet och kan gå ut när som helst. Det ska förklaras tydligt innan gongbadet börjar för barnet och dess förälder. Föräldern måste också vara mer uppmärksam under gongbadet, ha koll på att barnet tycker det är okej.

Om det är ett yngre barn (inte helt bara beroende bara på ålder utan även barnets mognad) så brukar jag som standard säga nej. Det finns inte, vad jag kan se, någon anledning för ett yngre barn att gå på ett 60-minuters gongbad som är skapat för vuxna. Barnet kan tycka det är otäckt med ljuden, det kan kännas överväldigande och de vet oftast inte heller vad ett gongbad är så de vet alltså inte vad de sagt ja till. Det är bättre att ha Gongbad/gongvila endast för barn och anpassa tiden än att ett barn ska gå på "vuxen gongbad" och anpassa sig efter det.

INSPIRATION

Här kommer lite inspiration från Irland. Ett företag som bland annat arbetar med soundhelaing på skolor och förskolor. Bilderna är lånade från deras hemsida.

Vill du läsa mer om deras verksamhet, klickar HÄR


Frida Helsing Ohlsson

GongbadOnline

ps. idag rekommenderar jag gongbadet för ditt hjärta - finns att lyssna på HÄR

Categories: barn