Bli Certifierad Meditativ Gongspelare

STEG 1 - Grundutbildning i Gongspel
STEG 2 - Fördjupning i Gongspel
STEG 3 - Terapeutisk Gong

I samarbete med YogaKloster